Ano ang kahulugan ng longhitud at latitud?

Answers

ay pababang linya sa mapa o globo. ito ang nag bibigay direksyon sa silangan at kanluran. ang linyang ito ang gamit upang matukoy ang oras sa bawat bahagi ng mundo.sa mga polo ngtatagpo ang mga meridian.bawat digri ng longhitud ang nahahati sa 60 minuto

Ang Prime Meridian na nasa Greenwich sa England ay itinalaga bilang zero degree longitude. Ang 180 degrees longitude mula sa Prime Meridian, pakanluran man o pasilangan, ang International Date Line na matatagpuan sa kalagitnaan ng Pacific Ocean. Nagbabago ang petsa alinsunod sa pagtawid sa linyang ito, pasilangan o pakanluran.

Step-by-step explanation:

Ang longitude ay ang sukat ng distansya ng prime meridian na guhit mula North Pole to South Pole samantalang ang latitude ay tumutukoy sa posisyon ng north-south,ito ay isang linya mula 0° sa Equator hanggang 90° sa mga Pole

Ang longhitud (Ingles: longitude),[1] sinisimbolo ng Griyegong titik na lambda (λ), ay ang heograpikong koordinado na karaniwang ginagamit sa kartograpiya at pandaigdigang paglalayag para sa silangan-kanlurang pagsukat. Ang isang guhit ng longhitud ay isang meridyanong hilaga-timog at kalahati ng isang malaking bilog (One Big Circle).

Ang longhitud (Ingles: longitude),[1] sinisimbolo ng Griyegong titik na lambda (λ), ay ang heograpikong koordinado na karaniwang ginagamit sa kartograpiya at pandaigdigang paglalayag para sa silangan-kanlurang pagsukat. Ang isang guhit ng longhitud ay isang meridyanong hilaga-timog at kalahati ng isang malaking bilog (One Big Circle).

answered by: DiTantongBugo

#Gcashlangsapatnajk

Ang latitud (Ingles:) ay ang isang distansyang angular na natutukoy sa pamamagitan ng dalawang parallel patungo sa hilaga o timog ng ekwador.

Ang kahulugan ng Longitude ay tinukoy bilang pagsukat ng distansya sa degrees silangan o kanluran ng prime meridian.

Explanation:

Ang kahulugan ng LONGHITUD ay mga pababang linya sa mapa o globo. Ito ang nagbibigay direksyon sa silangan o kanluran. Ang Linyang ito ang gamit upang matukoy ang oras sa bawat bahagi ng mundo. Ang bawat 1 digri ang layo na longhitud  ay may distansiyang 111.32 km. Sa mga polo nagtatagpo ang mga meridian. Bawat digri ng longhitud ay nahahati sa 60 minuto.  

Ang kahulugan naman ng LATITUD ay mga pahalang na linya sa mapa o globo. Ang latitud ang nagbibigay ng lokasyong  hilaga o timog ng ekwador. Ito rin ang mga linyang ginagamit upang tukuyin ang  klima sa isang bahagi ng mundo

Ang kahulugan ng LONGHITUD ay mga pababang linya sa mapa o globo. Ito ang nagbibigay direksyon sa silangan o kanluran. Ang Linyang ito ang gamit upang matukoy ang oras sa bawat bahagi ng mundo. Ang bawat 1 digri ang layo na longhitud  ay may distansiyang 111.32 km. Sa mga polo nagtatagpo ang mga meridian. Bawat digri ng longhitud ay nahahati sa 60 minuto.  

The longitude are the vertical line from north to south while on the other hand,latitude are the horizontal line from west to east.They are both imaginary lines used to locate a specific place.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Noong unang panahon may isang mangingisda pangalan nya ay vaisvasvata at ang mga anak nya ay nagugutom pero noong pagpunta nya sa dagat wala ng isda kaya nagisip siya ng paraan sab...Read More
1 more answers
Pagkakaroon ng samahan ng mga kabataan tulad sa simbahan ng AMPAPP (Ang Muling Pagkabuhay ng Ating Panginoon Parish) sila ay bumubuo ng tinatawag na PYM (Parish Youth Ministry) na...Read More
3 more answers
Kasagutan:Ang pagsasarili ng bansa ay umani ng iba't ibang reaksyon sa ating mga kababayan lalo na nang ipinasa ang kasunduan na Philippine Rehabilitation Act. Ang ilan ay todo sup...Read More
2 more answers
Sa dinastiyang ito naimbento ang lapel, porselana, at water powdered mill. Sa pahon din ito napatanyag ang silk road, isang ruta ng kalakalan...Read More
3 more answers