Bakit mahalaga pagaralan ang kasaysayan ng pilipinas sana saguting nyo po ako

Answers

Dahil malalaman natin kung paano nagbago ang maraming bagay pagkalipas ng mga taon at pano nito naapektuhan ang kasulukuyang panahon.
Dahil ito ay importante na kailangan natibg malaman

•KAHALAGAHAN NG KASAYSAYAN

BAKIT NGA BA ITO KAILANGANG PAG ARALAN?

1)Sa pag aaral ng kasaysayan, makikita at mauunawaan natin ang mga kontribusyon ng ating mga ninuno sa pundasyon ng ating pagkatao, sa ating pinaggalingan, at minanang kalinangan at kultura. Ang kasaysayan ang nag lalarawan sa ating pagkatao at sa ating mundong ginagalawan.

2) Mauunawaan natin ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap kung pag aaralan ang kasaysayan. Ang mga pangyayari sa nakaraan ay karugtong ng ating kasalukuyan at hinaharap. Ang mga ito ay nagbibigay kahulugan sa ibat ibang bagay at pang yayari sa ating kapaligiran.

3) Nasasanay at nagiging bihasa tyo sa pagsusuri at pagtataya sa mga bagay bagay sa ating kapaligiran at lipunan. Natututuhan nating pahalagahan ang ating kultura, at mahalin at igalang ang ating kapwa at iba pang tao sa mundo.

4) Sa pag aaral ng kasaysayan, nagkakaroon tyo ng mas malawak na pang unawa sa nakaraang mga pangyayari at nakatutuklas tyo ng makabagong pamamaraan ng pag aaral at paglutas ng mga suliranin at kasalukuyan at sa hinaharap.

5) Pinalalawak ng kasaysayan ang ating kaalaman tungkol sa ibat ibang lahi ng mga tao, kultura, lugar at panahon.

6) Nagbibigay ng mahalagang aral sa atin ang mga kuwento nang nakaraan tungkol sa mga tao at bagay sa mundo na ating Ginagalawan.

7) Sa pag aaral na kasaysayan, natututuhan natin ang mga pamamaraan ng pag aaral at pag sasaliksik ng mga agham panlipunan. Ito ay nakatutulong upang matutuhan natin ang mga paraan ng pag tuklas ng kaalaman.

8) Ang pag aaral ng kasaysayan ay nakatutulong upang malinawagan at mamulat ang ating isipan. Pumupukaw ito sa ating damdaming makabayan, makatao, makakalikasan, at makasandaigdigan.

9) Nagkakaroon tyo ng mas malawak na pang unawa at paggalang sa mga batas at alituntunin upang maitaguyod ang pag kakaisa, pag unlad, at pagkakaroon ng kapayapaan SA ating bansa at sa buong daigdig

Para malaman kung saan nagmula ang ating mga ninuno at para malaman kung paano sila nakaligtas noon sa mga panganib na dala ng mga kaaway.

mahalaga ito

Explanation:

kailangan natin pag-aralan ang mga tungkol sa kasaysayan upang ikaw ay magkaroon ng kaalaman sa mga naganap noon sa pilipinas

kaya ito mahalagang pag aralan upang malaman ntin ang mga makakasaysayang mga pangyayari na nangyari dati at upang malaman din natin ang mga taong may naiambag para sa ating bansa

Explanation:

Kailangan pag aralan ang kasaysayan Para malaman natin kong saan tayu nag simula. O kung ano ang klasing pamumuhay ang tinahak ng mga ninono natin

halagang pag-aralan ito upang malaman natin ang pinagmulan ng ating bansa

Explanation:

Explanation:

Mahalagang pag aralan ang kasaysayan ng lipunang pilipino dahil dito mo masusubukan ang iyong kaalaman at lalong lalawak ang iyong kaisipan sa mga bagay bagay

Dahil kung hindi ntin alam ang kasaysayan ng ating bayan d tau matatawag n pilipino dahil d ntin alam ang nangyari ng mga panahong d pa tau nabubuhay


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

The president has several responsibilities within the chamber, including: running meetings of the senate, much like a chairperson runs a meeting. making sure that the rules of the...Read More
1 more answers
Linen/Saree/customer/care/number/6291924857/9748176262Linen/Saree/customer/care/number/6291924857/9748176262Linen/Saree/customer/care/number/6291924857/9748176262Linen/Saree/custom...Read More
2 more answers
ang magandang dulot nito ay ang pagbilis nga transaktyon sa ating bansan..tulad nalang sa edukasyon, sa hospital at sa mga negosyante, ang hindi naman magandang dulot nito ang ang...Read More
1 more answers
Nang makamit ng India ang kalayaan mula sa Great Britain noong 1947,nahati ang simpatiya ng mga mamamayan sa ibang bansa. Naging Muslim-majority State ang Pakistan samantalang Hind...Read More
2 more answers
ang patakarang kooptasyon ng mga amerikano ay pagbibigay ng dahilan o pagpwersa upang maging parte ang kanilang mga mamamayan sa isang grupo o kilusan. may kakayahan din ang pataka...Read More
2 more answers