Ano ang mga lahi sa bansang singapore ?

Answers

pilipino,tsino,koryano,hapon at Arabo

oo

Explanation:

Sa pagkat ang pananakop nila ay nag hubog sa mga pilipino na madagdagan ang kaalaman at matuto ng ibat ibang lengwahe

guinea pips

Explanation:

yun na yun

France,baijink,solfia,misua

Explanation:

amm ect.

bumbay

Explanation:

sikat s 56

answer:

Japanese or Hapones

Korean or Koreano/Koreana

Chinese or tsino

Malaysian or Malay

Filipino or Pilipino

answer:

CHINA

INDONESIA

RUSSIA

KOREA

JAPAN

1.african

2.christianity

Singaporean ang tawag sa lahi ng mga tao na nasa singapore
Singaporeans o Singaporean mga tao ay mamamayan ng lungsod-estado ng Singapore - isang panlahi at multi-cultural bansa na may etnikong Tsino, Indian, at mga katutubong Malay ang kasaysayan ng paggawa ang karamihan ng populasyon.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang isinasaad ng creationism ay ginawa o nilikha ng Diyos ang mundo at tayong mga tao. Ang creationism ay mababasa sa unang aklat ng bibliya, ang aklat ng Genesis.#answerForTrees...Read More
3 more answers
Ang mantle ay isang patong ng mga batong napakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito...Read More
1 more answers
answer and Explanation:Pyudal ang ugnayan ng Emperador, Samurai at magbubukid sapagkat nagkaroon ng civil war noong 1336. Nagkaroon ng mga Shogun(mga itinalaga ng Emperador upang m...Read More
2 more answers
Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng batas - 82426. ... at ito rin ang magpapaayos sa kaugalian ng kaayusan ng ating bansa o lipunan...Read More
2 more answers