Bakit mahalaga na maunawaan mo ang ibat ibang isyung panlipunan?

Answers

Nang Sa ganun ay maging mulat ang iyong mga Mata Sa mga isyung nagaganap Sa ating lipunan.

Explanation:

At nang Sa ganun ay magkaroon ka Ng kaalaman Kung paano Ito mabibigyan Ng solusyon.

Explanation:

kailangan nating maunawaan ang iba't ibang isyu sa lipunan dahil dito natin malalaman kung ano ang mga naka sanayan nga nga sinauna at maka bagong henerasyon

Explanation:

dapat ang isyu ay dapat matugunan ng vawat isa para ang lipunan ay maibangon tayo ay mag tulungan para ang lipunan ay malaya saanumang isyung hinaharap

Explanation:

Ang mga isyu sa lipunan ay dapat alam at maunawaan ng bawat isa, sapagkat para mabigyan ito ng solusyon mula sa nakakarami.

Dahil isa ka sa mamamayan na makikilahok rin sa hinaharap. bilang kabataan dapat alam mo na kung ano ang ibat ibang isyu ng lipunan dahil sa hinaharap ikaw ay magiging parte nito.

bilang mag-aaral, lubos na mahalaga na maunawaan ko ang mga bagay patungkol sa lipunan nang magkaroon ng kamalayan ukol sa pamamahala at galawan sa sosyedad. Nang mabatid ko kung paano makisama at kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin sa loob ng lipunan.

answer:

Upang maging alerto at aktibo sa mga nangyayari sa ating lipunan.

1. Pakikibaka

2.Oo

3.Upang malaman kung ano ang iyong gagawin kapag mayroong isyu sa lipunan.

4.Sumunod sa batas, maging patas sa isa't isa at higit sa lahat makuntinto kung ano lamang ang mayroon sayo.

upang maging bukas ang isipan

Explanation:

Para maging advance at alam ang mga bagay-bagay sa paligid

Para magkaroon ng panibagong kaalaman..


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer: conspicuous consumption refers to consumption/spending on good and services that is done, not primarily for the intrinsic value of these goods and services, but rather, pri...Read More
2 more answers