Ano ang kahalagahan ng teritoryo

Answers

Ang teritoryo ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito.Ito rin ang tinitirahan ng tao at pinamumunuan ng pamahalaan.
Ang teritoryo ay mahalaga sapagkat dito nakatira at naghahanapbuhay ang mga tao.
Ang teritoryo ay isang lugar na pag mamay ari ng isang tao

TERITORYO bakit nga ba mahalaga ito dahil ito ay dapat karapat dapat lamng ang maykakayahang pamunoan ang teritoryo sa iba pang katanunganmag commet down below bye

Explanation:

Mahalaga rin ang teritoryo sapagkat sa Batas internasyonal, ang hurisdiksyon na isang katangian ng soberanya ng estado ay pangunahing ginagamit sa isang teritoryal na batayan. Ang 'prinsipyo ng teritoryo' ay mahalaga din dahil sa may kakayahang saklaw ng isang estado.

Explanation:

Ano Ang Teritoryo?

Ang Teritoryo ay tumutukoy sa isang lagay ng lupa na kinokontrol ng isang tukoy na tao, hayop o bansa, o kung saan ang isang tao ay may kaalaman, karapatan o responsibilidad.

Ano Ang Kahalagahan Ng Teritoryo?

Mahalaga ang teritoryo dahil ang pamumuhay na may kaugnayan sa lupa bilang teritoryo ay nagpapahiwatig ng kalapitan sa natural na mundo, mga ritmo, at mga hangganan nito. Ang pamumuhay na may kaugnayan sa lupa bilang teritoryo ay nagpapahiwatig ng kalapitan sa natural na mundo, mga ritmo, at mga hangganan nito. Sa pamamagitan ng kakayahang hawakan ang lupa araw-araw, alam ang mga ritmo ng araw at ulan, at napapalibutan ng mundo ng mga hayop at halaman, ang lupa mismo ang nagpapaalam kung ano ang posible.

#LetsStudy

#CarryOnLearning

#BetterWithBrainly

Ang pambansang teritoryo comprises ang Philippine arkipelago, kasama ang lahat ng mga isla at Waters embraced doon, at higit sa lahat ng iba pang mga teritoryo kung saan ang Pilipinas ay may dakilang kapangyarihan o hurisdiksyon, na binubuo ng kanyang panlupa, fluvial at aerial domain, kasama ang kanyang teritoryal na dagat, ang seabed, sa ilalim ng lupa , ang mga pulo shelves, at iba pang mga lugar sa ilalim ng tubig. Ang Waters sa paligid pagitan, ang nag-uugnay ng mga isla ng arkipelago, hindi alintana ang kanilang sakop at sukat, mula sa bahagi ng panloob na Waters ng Pilipinas.

Explanation:thats it thank you

ang kahalagahan nito ay para walang sumakop na bansa sa isa pang bansa

5. D. undocumented migrants

6. b. human trafficking

7. b. migrant brides

8.d. a and b

9.d. lahat ng nabanggit

10. a. border line

Ang teritoryo ay pinakaimportante dahil ang teritoryo ay kung saan naninirahan ang mga mamayanan. dito rin ang nagpapakita kung hanggang saan ang saklaw ng isang bansa


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

ang maharajah ay salitang sanskrit na nangangahulugan na “dakilang pinuno,” o “mataas na hari.” ang maharajah ay isang titulo na ibinibigay sa mga pinunong mas mataas sa rajah, gin...Read More
2 more answers
a new reconstruction of the vegetation cover for new zealand at the last glacial maximum (lgm) is presented, based primarily on a database of 66 pollen site records and a more limi...Read More
2 more answers
Ang  pagpatay ay naganap  sa  mga konsentrasyong mga kampo(concentration camps), ghetto, at  sapamamagitan  ng  eksekusyon  ng  masa. karami...Read More
1 more answers
e revolution was a result of the long oppressed freedom and the life threatening abuses executed by the marcos government to cite several events like human rights violation since t...Read More
1 more answers