Anu ang kahulugan ng ekonomiks

Answers

d ko mainntindihan pre

answer:

Economics is the social science that studies how people interact with value; in particular, the production, distribution, and consumption of goods and services. Economics focuses on the behaviour and interactions of economic agents and how economies work.

Ang Ekonomiks ay isang sangay ng Agham Panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunag-yaman. Ito ay nagmula sa salitang Griyego na oikonomia, ang oikos ay nangangahulugang bahay at nomos na pamamahala.

according to dako k. oglagay beacause the gravity of the earth

Ang ekonomiks ay ang pag-aaral kung paano tinustustusan ng tao o lipinan ang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan sa pamamagitan ng mahusay na alokasyon o pagbabaha-bahagi ng pinagkukunang-yaman.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Sila ay parehong mga sinaunang kabihasnan na nagsimula sa asya....Read More
1 more answers
Lumitaw ang mga mnc's at tnc's sa pilipinas dahil sa ang kanilang serbisyong ipinagbibibli   ay batay sa pangangailangang local....Read More
2 more answers
ang mga bagay na aking gagawin kapag ako ang nasa ganyang posisyon ay gagawin kong tahimik ang ating bansa o papanatilihin ko ang katahimikan ng ating bansang pilipinas na walang k...Read More
1 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
Ang Dasma ay nahahati sa 74 na baranggay;Explanation:SABANGLANGKAAN IPALIPARAN IBUROLSALAWAGSALITRAN ISAMPALOC ISAN AGUSTIN ISAN JOSESALAWAGZONE I (Pob.)ZONE II (Pob.)ZONE III (Pob...Read More
1 more answers
Ayon kay fajardo ang tunay na maunlad ang isang bansa ay kung nararanasan ito ng mga mamamayan rito, wala nang mga mahihirap at may maayos na trabaho ang bawat isa...Read More
3 more answers