Ano ang kahulungan ng prime meridian

Answers

Isa siyang presidente na hindi dapat tularan ng mga kabataan : ))

answer: idk you answer

explanation:

satingin niyo i answer ko diya pwes hindi

Ang pinakagitnang guhit na humahati sa silangan at kanluran ng globo.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

1. T2. M/T not sure po3. M4. T (not sure rin)5. T6. M (not sure rin)7. T8. T (not suree)9. T10. M/T (not sure rin, kasi kapag sinabing kontrolin parang nag sasabi ring bawasan, per...Read More
1 more answers
Mas madali nang makapapasok ang us military sa bansa matapos lagdaan ang 10-taong kasunduan, na pinaniniwalaang pangontra sa panghihimasok ng chinese forces sa west philippine sea,...Read More
1 more answers
Nang makamit ng India ang kalayaan mula sa Great Britain noong 1947,nahati ang simpatiya ng mga mamamayan sa ibang bansa. Naging Muslim-majority State ang Pakistan samantalang Hind...Read More
2 more answers
Sewn by  marcela marino de agoncillo,  lorenza agoncillo, and  delfina herbosa de natividad  in hong kong and first flown in battle on may 28, 1898. it was form...Read More
2 more answers
Si crisostomo ibarra ang lalaking mahiwaga, dahil sya ay muling nag balik na inakala na namatay pero nag balik s’ya at nag panggap sa pangalang Simoun,.. Ngunit sa katapusan ng kwe...Read More
2 more answers