Ano ang kaugnayan ng economiks sa kakapusan

Answers

Explanation:

asa Ka nlng SAihh mag isip Ka Ng sau

Ang salitang Kakapusan ay isang problema hinggil sa ekonomiya ng pagkakaroon ng walang hangganang pangangailangan sa mundong mayroong limitadong likas na yaman. Sinasabi nito na ang lipunan ay mayroong kapos na mapanlikhang kayamanan o kagamitan upang matupad ang mga pangangailan ng mamamayan. Bilang resulta, hindi rin maaaring matupad ang lahat ng hangarin ng lipunan sa magpasabay na panahon. Dahil dito, may konseptong trade-off, kung saan tinitimbang ang kagandahan nang supply ng isa sa iba.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:Ang  Agrikultura ay isang agham, sining at gawain ng pagpoprodyus ng pagkain at hilaw na mga produkto na tumutugon sa pangangailangan ng tao. Sa panahon ngayon kailangan isu...Read More
3 more answers
c = gastusin ng sambahayan o personal consumption expenditure. (x-m)= gastusin ng panlabas na sektor. g= gastusin ng pamahalaan o government consumption. i= gastusin ng bahay-kalak...Read More
1 more answers
Mabuti: nakakatulong ito upang makuha ang iyong kinakailangan na impormasyonMasama: halos idepende mo na ang iyo sarili dito na minsan mali na ang iyong nakukuhaExplanation:...Read More
2 more answers
ang kontemporaryong isyo na hinaharap natin sa lipunan ay ang teenage pregnancy,drug addiction,government corruption at iba pang problemang ating hinarap....Read More
1 more answers