Ano ang kaugnayan ng kasaysayan sa kasalukuyan?

Answers

Dahil nabunsod ito ng likas na ! hope i help
1. rebolusyong industriyal  - paggawa ng produkto na gamit ang mga makina
2. kapitalismo - sistemang pang-ekonomiya kung saan may malayang kompetisyon sa pamilihan at pag-aari pribado sa isang kapital 
3. white man's burden - nagpadala ang mga kanluranin ng mga pari, guro at mga tagapangasiwa upang matupad ang isang tungkulin na tinatawag na "white man's burden" ni rudyard kipling  kung saan kinukuha muna ang kanilang loob at pinagsisilbihan ngunit ang mga ito ay may ibinabalak na masamang gawi.
Mahalaga ang pag-aaral ng heograpiya sa pag-aaral ng kasaysayan sapagkat may kinalaman ito sa paghubog ng kabihasnan at ng iba't ibang bansa.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

ang repormasyon ay isang larawan ng krisis na panrelihiyon bunsod ng paghina ng kapangyarihan ng santo papa dahil sa tunggalian ng pagpapahayag ng kauutusan sa simbahan. ang kontra...Read More
1 more answers
ashikaga ay isang napakakilalang pangkat ng mga samurai na itinatatag ang muromuchi   shugonate.. ang ashikaga ay ang descendant ng minamoto clan....Read More
3 more answers
Ang batayang turo, aral, at paniniwala ng Hinduismo ay nakabatay sa konsepto ng karma, dharma, pati na ang iba’t ibang uri ng batas moralidad. Nakaugat ang relihiyong ito sa mga su...Read More
1 more answers