Anong guhit ang makikita sa mapa o globo

Answers

Latitude, Longitude, Ekwador/Equator at Punong Meridyano/Prime Meridian ang mga guhit na makikita sa mapa
Ekwador
Latitud
longitud
prime meridian 
international dateline
grid 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:A common form of the lampshade on a floor lamp, for example, uses cloth or paper with a loose weave to block significant amounts of light in a horizontal direction. At the s...Read More
1 more answers
Maynila, pilipinas – inilagay ni pangulong rodrigo duterte sa ilalim ng batas militar o martial law ang buong mindanao sa loob ng 60 araw matapos sumalakay ang maute group sa maraw...Read More
1 more answers
answer:Cyrus CylinderCyrus Cylinder - Noong 539 B.C.E sa Lungsod ng Babylon. Sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at kaniyang mga tauhan ang lungsod ng Babylon.Pinalaya niya ang mga a...Read More
1 more answers