Mabuting naiudot ng pasapi ng pilipino sa asean

Answers

pamahalaan - sa imperyong persian ang pagkakaroon ng satrap ng persia ang maglinang ng konsepto ng sentralisadong pamahalaan


kabuhayan - sa imperyong hititte and pagmimina ng iron core, pinakamahalagang imbensyon


teknolohiya - sa imperyong sumerian ay ang paggawa ng gulong,sa pagtuklas nito nagawa nila ang karuwahe


lipunan - sa imperyong chaldean ang hanging gardens of babylon, isa sa kahangahanag tanawin noong sinaunang panahon, umabot it ng 75 na talampakan


edukasyon - sa imperyong akkadian ang sistema ng pagsulat at maraming literature ang nasalin at umusbong sa imperyong it


pagpapahalaga - sa imperyong hebreo ay ang pagsamba sa nagiisang diyos


sining at kultura - sa imperyong sumerian ay ang cuneiform, any sistema ng pagsulat nila


tnx to adriannumber1

Please make it clear.
Lalakas ang kita ng bansa at maraming magiging alyansa na pwde huminigi ng tulong  tulad ng pag papautang sa isang bansa


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

A. ang hari ng shang ang gumagawa ng sakripisyo para sa kasaganaan ng lahat ng nasasakupan.b. ang gawain ng hari ng kabihasnang indus at sumer ay nakasentro lamang sa tungkuling pa...Read More
1 more answers
Concurrently, english is considered to be the language of globalization. second, latin due to it's number of latin speakers around the world. especially in southern america....Read More
3 more answers
isinulat ni emilio jacinto ang kartilya ng katipunan. mga aral ng katipunan ng mga anak ng bayan 1. ang kabuhayang hindî ginugugol sa isáng malakí at banál na kadahilanan ay kahoy...Read More
3 more answers
Ang Sumer ay kinilala bilang ang pinakamatanda at pinakaunang kabihasnan na umiral noong 3500-3000 BCE. Napatunayan at napatitibayan ito ng mismong matabang lupa sa Tigris at Euphr...Read More
2 more answers