Bakit mahalagang pag aralan ang kontemporaryong isyu?

Answers

las islas filipinas

answer:

bagong pag-iisip tungkol sa sining,agham at panitikan.

Ang kontemporaryong isyu ay tumutukoy sa anumang pangyayari, ideya, opinyon o paksa sa kahit anong larangang may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Ito ay sumasaklaw sa kahit anong interes ng mga tao. Ito ay maaring panlipunan, pangkalusugan, pangkapaligiran, pangkalakalan at marami pang saklaw. Sa konteksto ng pag-aaral, ang pagtuturo ng mga katotohanan, kaisipan at impormasyon tungkol sa mundo, bansa, gobyerno, ideolohiya, kasaysayan, mga pangyayaring lokal at iba pabg nangangailangan ng malalim na pagtuklas at aktibong partisipasyon.

Mahalagang pag-aralan ito upang mahasa ang iba't-ibang kasanayan at pagpapahalaga. Mahalaga rin ito upang malinang ang kritikal at makawakang pag-iisip ng isang tao.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:Cyrus CylinderCyrus Cylinder - Noong 539 B.C.E sa Lungsod ng Babylon. Sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at kaniyang mga tauhan ang lungsod ng Babylon.Pinalaya niya ang mga a...Read More
2 more answers