Bakit mahalaga ang pag aralan ang ekonomiks

Answers

answer:

hi

explanation:

answer:

ahga dawdbaedaadede

explanation:

Dahil Ito ay tumutukoy sa ekonomiya. Ang pagkakaroon Ng malawak na ideya at kaalaman sa ekonomiks ay katumbas Ng pag-unawa sa pinakamahalagang bahagi sa buhay Ng Tao. Mas magiging magaling at mapagsuri ng higit ang isang tao Kung alam niya ang halaga at kalidad Ng isang bagay na pinagaaralan at tinutuunan ng pans in sa araling Ito.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Sinicization is a process whereby non-chinese societies come under the influence of chinese culture, particularly han chinese culture and societal norms. ...Read More
1 more answers
Noong 1488, ang portuges na explorer na si bartolomeu dias (mga 1450-1500) ay naging unang european mariner sa pag-ikot sa katimugang bahagi ng africa, na nagbukas ng daan para sa...Read More
1 more answers
Kahalagahan ng  pag-aaral ng ekonomiks: 1. saklaw nito ang paggalaw ng produksiyon ng ekonomiya ng isang lugar o bansa. ibig sabihin na makikita natin kaagad ang pag-iiba ng...Read More
1 more answers