Ano po yung kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue?

Answers

unang una ang rason kung bakit di magkatulad ang nasyonalismong china at japan kasi ang japan ay hindi nagpasakop sa mga tsino.

answer:

the court of appeal of the philippines (filipino: hukuman ng apelasyon ng pilipinas) is the second highest judicial court in the philippines, next to the supreme court. the court of appeals consists of 1 presiding justice and 68 associate justices. the court of appeals building is located at ma. orosa street, ermita in manila, on the grounds of the university of the philippines manila.

established: february 1, 1936

location: manila, cebu city, and cagayan de oro city

composotion method: presidential appointment from the short-list submitted by the judicial and bar council

appeals to: supreme court of the philippines

appeals from: regional trial court

number of positions: 69

currently presiding justice: romeo f. barza

Awdawdawd wd adwad awd ad awd awdawd ad ad dad


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang mga  olmek  (ingles:   olmec) ay mga mamamayan na namuhay noong mga 3000 taon na ang nakalilipas sa isang pook sa timog-kalagitnaang  mehiko  ng kasalu...Read More
3 more answers
Ang unemployed ay ang mga taong walang trabaho o kaya naman ay yung mga naghahanap ng trabaho. ang underemployed naman ay yung mga may trabaho ngunit kulang ang oras ng paggawa....Read More
2 more answers
answer: oo.Explanation:Ang kasarian pagkakilanlan ay kaugnay ng pakiramdam ng isang tao tungkol sa sarili, at ang karamdaman ng pagiging lalaki o babae. Ang kasarian pagkakilanlan...Read More
2 more answers
answer:EspanyaExplanation:Dahil Sinakop Dati ng mga Espanyol ang pilipinas...Read More
3 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers