Bakit mahalaga ang pag-aralan ang ekonomiks

Answers

answer:

europeans eager to go to asia. merchants knew they

could make big profits selling asian goods such as spices

and silks. european rulers wanted to find safer, faster

trade routes to asia so their countries could become rich

and powerful. in portugal, sailors studied navigation and made new, faster ships. in 1498, vasco da gama sailed around the tip of africa and east to india. his new route

helped portugal grow rich from trade with asia.

explanation:

ang aking opinyon tungkol sa bullying ay hindi ito nararapat ginagawa ng mga kabataan dahil ito ay masamang gawin   at hindi ito dapat gawin sa eskwelahan o sa pamayanan

Para sakin, mahalagang pag aralan ang ekonomiks dahil ito ay ating nagiging gabay makabuo tayo ng matalinong pagdedesisyon sa buhay. Dahil rin dito, tayo ay nagiging mapanuri, mapagmasid, at kritikal sa ating lipunan. :)


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

  responsibilidad nilang sundin ang mga utos ng   mga pamahalaan para narin sa ating   lungsod at para   maging maganda at maunlad ang ating bansa  dahil i...Read More
2 more answers
Nakakaapekto ito sa paraang ibinabatay natin ang ating pananamit sa kung ano ang monsoon o season.. kung tag-ulan o taglamig kailangan nating magsuot ng makapal.. at manipis naman...Read More
1 more answers
isa sa mga programa ni noynoy ay ang mga sumusunod: - k-12 learning program- public-private partnership program () - nilagdaan niya ang bbl   ( bangsamoro basic law )...Read More
1 more answers
Explanation: An Act Prescribing Incentives and Guarantees To Investments In the Philippines, Creating A Board of Investments, Appropriating the Necessary Funds Therefor and For Oth...Read More
2 more answers