Anong kahulugan ng heograpiya

Answers

Pag-aaral sa katangiang Pisikal ng mundo

heograpiya pag aaral sa mundo

Ang kahulugan ng Heograpiya ay ang larangan ng agham na nakatuon sa pag-aaral ng mga lupain, mga naninirahan, at mga phenomena ng mundo at mga planeta. Ang salitang heograpiya ay maaaring hatiin sa dalawang pangunahing elemento na "GEO" at "GRAPHY." Ang Geo ay nagmula sa salitang Griyego para sa mundo. Ang "ography" na bahagi ay nagmula sa salitang Griyego na graphein, na literal na isulat ang tungkol sa isang bagay. Ang Heograpiya ay ang malawakang pag-aaral upang mahanap at maintindihan ang planetang Lupa, ang populasyon nito, at ang masalimuot nitong kayarian.

Upang makapagbasa pa ng ibang mga bagay ukol sa paksang ito, maaari mong bisitahin ang link na ito:

Ang heograpiya (mula sa Griyego γεωγραφία, geographia, literal na kahulugan: "paglalarawan sa daigdig") ay isang larangan ng agham na pinag-aaralan ang mga lupain, katangian, naninirahan, at hindi karaniwang bagay sa Daigdig.

Kadalasang binibigyan ng kahulugan ang heograpiya sa dalawang sangay: heograpiyang pantao at heograpiyang pisikal.May kinalaman ang heograpiyang pantao sa pag-aaral ng tao at ang kanilang mga pamayanan, kalinangan, ekonomiya, at pakikipag-ugnayan nila sa kalikasan sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanilang kabuuang ugnayan sa nasasakupan at lugar. Samantalang ang heograpiyang pisikal ay may kinalaman sa pag-aaral ng proseso at disenyo sa kalikasan katulad ng atmospera, hidrospera, biyospera, at heospera.

Heograpiya-ang tawag sa agham ng mga lokasyon ng mundo.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang “parity rights” na siyang nakapaloob sa bell trade act of 1946 ay pawang nagbigay lamang mga hindi mabubuting epekto sa kalagayan ng ekonomiya ng pilipinas at kalagayang pang-e...Read More
3 more answers
1. ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin2.  ikalawang digmaang opyo unang digmaang opyo tagumpay ng imperyalismo sa pilipinas kasunduang tianjin3.  industriyalisas...Read More
3 more answers
PuyiExplanation: Puyi, ang huling Qing monarko, naghari bilang ang Xuantong Emperor mula 1908 hanggang 1912, ngunit hindi tumanggap ng isang pangalan ng templo....Read More
2 more answers
Si crisostomo ibarra ang lalaking mahiwaga, dahil sya ay muling nag balik na inakala na namatay pero nag balik s’ya at nag panggap sa pangalang Simoun,.. Ngunit sa katapusan ng kwe...Read More
2 more answers