Anong kabilang sa bansa sa hilagang asya

Answers

Siberia

Explanation:

Ang mga troso mula sa Siberia ang tanging yaman gubat sa rehiyong ito.

HILAGANG ASYA

1 Georgia

2 Mongolia

3 Turkmenistan

4 Azerbaijan

5 Armenia

SILANGANG ASYA

1 Thailand

2 Indonesia

3 Singapore

4 Vietnam

5 Myanmar

answer:

a.

a.

Panuto: Basahin at unawain ang mga tanong at bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Aling rehiyon sa Asya napapabilang ang bansang Pilipinas?

Hilagang Asya b. Silangang Asya c. Timog Silangang Asya d. Timog Asya

2. Alin sa sumusunod ang pinagbatayan sa paghahati ng mga rehiyon sa Asya?

Pisikal, Kultural at Historikal na Aspeto c. Historikal at Kultural na aspeto

b. Heograpikal na aspeto lamang

d. Pisikal at kasaysayang aspeto

3.

Ano ang itinuturing na pinakamalaking kontenente sa Daigdig?

Africa

b. Asya

c. Australia

d. Europe

4. Alin sa mga sumusunod na bansa ang kabilang sa rehiyon ng Kanlurang Asya?

China

b. Kuwait

c. Uzbekistan

d. Thailand

5. Hang rehiyon ang bumubuo sa kontinente ng Asya?

4.

b. 5

0.6

d. 7

6. Alin sa sumusunod ang mga bansang magkakasama sa iisang rehiyon?

a. Afghanistan, Taiwan at Brunei

c. North Korea, India at Indonesia

b. Japan, China at South Korea

d. Syria, Maldives at Thailand

7. Saang rehiyon napapabilang ang bansang Vietnam?

Hilagang Asya

c. Timog Asya

b. Kanlurang Asya

d. Timog-Silangang Asya

8. Alin sa mga sumusunod na bansa ang bumubuo sa rehiyon ng Timog Asya?

China, Japan at Taiwan

c.Oman, Yemen at Israel

b. Nepal, Bhutan at Afghanistan

d, Tajikistan, Azebaijan at Georgia

9. Ang rehiyong ito ay kilala rin sa katawagang Inner Asia o Central Asia?

a. Hilagang Asya

c. Silangang Asya

b. Kanlurang Asya

d. Timog Asya

10. Anong rehiyon sa Asya ang binansagang Farther India at Little India at Little China dahil

sa mga naging impluwensiya ng mga bansang ito sa kultur anito sa rehiyong ito?

a. Hilagang Asya

c. Silangang Asya

b. Kanlurang Asya

d. Timog Asya

a.

a.

Explanation:

d ko alam

answer:

1). C.

2). A.

3). B.

4). B.

5). B.

6). B.

7). D.

8). B.

9). A.

10). TIMOG SILANGANG ASYA PO DAPAT ANG TAMANG SAGOT KASO WALA SA PAGPIPILIAN

Ang mga bansa sa hilagang asya ay siyam (9)

Naririto ang mga bansa sa hilagang asya:

Rusya (Russia) Kazakhstan Kyrgyzstan TajikistanTurkmenistan Uzbekistan Siberia Georgia;atArmenia

Ang mga bansa sa Hilagang Asya ay Georgia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan,Uzbekistan,Tajikistan at Azerbaijan. Kabilang rin dito ang isang lugar sa Russia na tinatawag na Siberia.  Ang Hilagang Asya ay tinatawag ding Sentral Kontinente. Ito ang pinakamalaking rehiyon sa Asya ngunit ito rin ang may pinakakakaunting populasyon sa Asya.

Ang Hilagang Asya ay isang rehiyon na kung saan ang klima ay mas mahabang panahon ng taglamig kaysa sa tag-init. Kaya naman, mahirap sa mga halaman kagaya ng punong kahoy ang mabuhay ng matagal rito.

Mga Bansa at Kabisera Nito

Narito ang mga bansa at kabisera ng Hilagang Asya:

Armenia - Yerevan  

Azerbaijan - Baku  

Georgia - T'bilisi  

Kazakhstan - Astana  

Kyrgyzstan - Bishkek  

Mongolia - Ulaanbaatar (Ulanbator)  

Tajikistan - Dushanbe  

Turkmenistan -Ashgabat  

Uzbekistan -Tashkent

Ang Hilagang Asya ay parte ng kontinenteng Asya na kung saan may mga malalawak na lugar. Matatagpuan rin dito ang Dagat Barents, Arctic Ocean at Dagat ng Silangang Siberia. Sa kabila ng klima na nararanasan rito, marami pa ring mga kabuhayan na puwedeng gawin o isagwa. Isa pa, marami ring magagandang tanawin at establishments na makikita rito.

Ang bansang Siberia

Ang Russia ang natatanging bansa sa North Asia o hilagang Asya


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer: asia is the east indiesthe dutch east indies was a dutch colony consisting of what is now indonesia. it was formed from the nationalised colonies of the dutch east india...Read More
3 more answers
Yes and no. yes because we can express what we want, were free to tell what is our side, your able to criticize a person, politics etc. for no. i know that in a modern filipinos,...Read More
1 more answers
Ballpen, pentel pen, check list attendance, unform ng guro, bag, envelope o plastic envelope at marami pang iba. Sana po ako'y nakatulong kahit papaano...Read More
1 more answers