Ano ang ibat-ibang uri nang kalamidad?

Answers

Ang siya na uro ay pagkakawawatak

There are three kinds of plate tectonic boundaries: divergent, convergent, and transform plate boundaries.

There are three kinds of plate tectonic boundaries: divergent, convergent, and transform plate boundaries. This image shows the three main types of plate boundaries: divergent, convergent, and transform.

Divergent: extensional; the plates move apart. Spreading ridges, basin-range

Convergent: compressional; plates move toward each other. Includes: Subduction zones and mountain building.

Transform: shearing; plates slide past each other. Strike-slip motion.

1.Divergent: extensional; the plates move apart. Spreading ridges, basin-range

2.Convergent: compressional; plates move toward each other. Includes: Subduction zones and mountain building.

3.Transform: shearing; plates slide past each other. Strike-slip motion.

MGA URI NG KALAMIDAD - pagbaha ,paglindol,taginit  ,taglagas,  
Lindol,Tsunami,Bagyo at Baha


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

1anyong lupa anyong tubig 2 klima at panahon 3 likas na yaman 4 flora fauna 5 distribusyon at interaksyon ng tao at iba pang organismo sa kapaligiran nito...Read More
1 more answers
The expenditures approach says gdp = consumption + investment + government expenditure + exports – imports. the income approach sums the factor incomes to the factors of production...Read More
1 more answers
answer: okolona batman kayo jddhdhdhdhhgdgsbs kayla hswkexplanation: nsjshsbs...Read More
2 more answers
Ang songhai ay isa sa pinakamalaking islamic empires sa kasaysayan,tinuturing ito na pinakamalaki at makapangyarihang imperyo sa kanlurang africa. ang imperyo na ito ay may parehon...Read More
3 more answers
Paglipat ng kurba ng suplay at paggalaw sa iisang kurba ng suplay sorry im not sure bat it cant be subsidi, hoarding, kalikasan, pagtaas ng suplay, pagbaba ng suplay,  kaya ka...Read More
3 more answers