Ano ang kaugnayan ng economics sa buhay mo

Answers

pakilinaw po nung tanong hindi ko kasi maintindihan. SALAMAT

Kahulugan ng ekonomiks

Ang ekonomiks para sa mga hindi nakakaalam ay patungkol sa eksaktong pag-aaral ng mga pamamaraan sa kung paano nagbabahagi ang mga tao o mamamayan at bansa ng kanilang pinagkukunang-yaman na limitado lamang. Ito ay upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan na wari ba ay walang katapusan. Sa madaling salita, maituturing ito na isang uri ng agham na tumatalakay pagdating sa produksyon at distribusyon ng yaman ng isang bansa. Sinusuri nito ang mga kilos at pag-uugali ng mga tao at pangkalahatang iniuugnay sa paggamit at pagkakamit ng mga pangunahing pangangailangang materyal ng tao.

Ito ang mga pangunahing kasagutan sa kung ano ang ibig sabihin ng ekonomiks. Ngunit sa mata ng iba’t-ibang ekonomista, ang kasagutan sa katanungan na kung ano ang kahulugan ng ekonomiks ay may iba’t-ibang pagpapaliwanag na maaaring magbigay ng mga simpleng kahulugan ng ekonomiks.

Ang makabuluhang kahulugan ng ekonomiks ay maaaring mahati sa apat na lubhang mahahalagang bahagi:

Isang uri ng agham panlipunan

Limitadong pinagkukunang yaman

Mga walang katapusang pangangailangan at hiling ng mga tao at

Ang lubusang paggamit

Alokasyon, Kakapusan, Kagustuhan at pangagailangan, produksyon, pagkonsumo, demand, maykoekonomiks, makroekonomiks, supply, interaksyon ng demad at supply..

Upang malaman natin kung paanong ang limitadong pinagkukunang yaman ng Bansa ay matutugunan ang pangangailangan ng popolasyon base Na rin sa ating matalinong pagdedesisiyon.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

1. estado sa lipunan (collectivities/community or family - social status) - binubuo ng pamilya dahil ito ang pundasyon ng lahat ng lipunan/komunidad2. kahalagahan at kasaysayan (va...Read More
1 more answers
Dahil sa unang digmaang pandaigdig marami ang natakot ngunit namulat sa katotohanan. dahil sa unang digmaang pandaigdig nauso ang pananakop ng mga bansa sa ibang bansa upang mapala...Read More
3 more answers
først og fremmest, så ligger new zealand på den sydlige halvdel af jordkloden. det betyder, at det er sommer i new zealand, når vi i dannmark har vinter, og omvendt. yderligere, så...Read More
1 more answers
Naiisip ko ay ang mga nasa LGBT community. Gaya ng acronym, sila ay yaong mga nasa third sex. Sila ay nakararanas ng malawakang diskriminasyon sa publiko, hanap-buhay at maging sa...Read More
2 more answers