Ano ang mga uri ng kasaysayan

Answers

Explanation

taal lake manila bay

B. Find all the subsets of each of the following sets. Number 1 is done for you

1. A = {m, n, p}

{},{m}, {n}, {p},{m, n},{m, pi, n, p, m, n, pi

2. B = {x,y}

3. C = {1, 2, 8}

4. D = { a, b, c, d}

5. E = {a}​

Explanation:

thanks

answer:

When the solar system settled into its current layout about 4.5 billion years ago, Earth formed when gravity pulled swirling gas and dust in to become the third planet from the Sun. Like its fellow terrestrial planets, Earth has a central core, a rocky mantle and a solid crust.

Explanation:

Hope this help

answer:

5.may liwanag ang buhay

2. Maisasalba ang pagkasira

3. Malaki ang iuunlad ng Turismo sa pilipinas

4. I think it's B (but I'm not sure)

5. ang ibat ibang panig sa asya ay nagtataglay lamang ng isang uri ng klima

1;lawak

2: D

3:D

4:A

5:D

6:A

7:B

8:C

9:A

10:A

11:C

12:D

13:A

14:B

15:A

Explanation:

BASE ON MY SELF

1.tama

2.tama

3.mali

4.mali

5.tama

6.mali

7.tama

8.tama

9.mali

10.tama

1.pag susuring personal

2.Madaling makabuo ng desisyon sa bawat sitwasyon

3.mapanuring pag iisip

4.nagbibigay linaw ang ma pangyayari batay sa tamang katwiran

5.tamang desisyon

6.pagkabugnutin

7.TAMA

8.MALI

9.MALI

10.TAMA

11.MALI

12.TAMA

13.TAMA

14.MALI

15.TAMA

16.Subukan tawaan ang tatay at alamin

ang maaring nangyari sa kanya

17.humanap ng pagkakataon na makausap ang magulang tungkol dito

18.suriin ang sarili kung bakit ganito ang iyong pakiramdam

19.suriing mabuti ang sitwasyon at humanap ng ibang alternatibo upang maipagpatuloy ang pag aaral

20.Hindi kinibo si loisa ng kaniyang matalik na kaibigan kaya isinulat niya ito sa kanyang diary at inisa isa ang mga posibleng dahilan.

Jose rizal makapagal aroyo anak ng katipunan


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:Nailalahad ang sariling bayas o pagkiling tungkol sa interes at pananaw ng nagsasalita...Read More
3 more answers
Halimbawa ng Multi-national companies:1. Seven Eleven2. Star Bucks3. Unilever 4. Toyota motors5. Coca-ColaHalimbawa ng Trans-national companies:1. Accenture2. Shell3. Glaxo-Smith K...Read More
2 more answers
hindi masmang tumangkilik ng produkto ng ibang bansa basta huwag hahayaang lilimutin ang ating sariling produkto . laging iayon ang salitang wika kahit saan mang lugar .palaging is...Read More
3 more answers