Sa ilalim ng command economy, ang mga pagpapasya kung anong produkto at serbisyo ang dapat na likhain ay nakasalalay sa kamay ng?
a. konsyumer
b. prodyuser
c. pamilihan
d. pamahalaan

Answers

D. pamahalaan

Explanation: kasi sa command economy ayy lahat ay nasa ilalim ng pamahalaan/gobyerno

Explanation:

Chwilog the process of growth starts at the moment and I will be able to get the best way to go to the power 2n the process of growth starts at the moment and I will be able to get the best way to go to the power 2n the process of getting a bit.

A

Explanation:

Ito ay Prodyuser

d. pamahalaan  

Ang command economy o centralize economic activity ay halos kntrolado ang systema ng Pamahalaan


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang nakakasama ay ang television...internet...at pelikula...ang nakakabuti naman ay sa lahat ng mga iyan radio.magazin.radyo.television.pelikula at internet nakakabuti yan upang ma...Read More
3 more answers