Anung ibig sabihin ng salitang desisyon

Answers

Ito ay galing sa salitang" virtus"

Dukha

Nalagdaanan ang hirap

Mapagkumbaba

Explanation:

answer:

an Old World lizard with a large head and a long tail, typically showing a marked difference in color and form between the sexes.

Explanation:

Desisyon ay dapat iyang pag isipang mabuti at wag magpadalos2 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:2x+0+ddx[−3x−2]Evaluate ddx[−3x−2]2x+0+6x−3Rewrite the expression using the negative exponent rule b−n=1bn.2x+0+61x32x+6x3...Read More
3 more answers
Nagsimula ang Asia-Pacific nang binomba ng Japan ang Pearl Harbor, isang naval base ng Estados Unidos sa Hawaii noong 1941. Paniniwala ng Japan na mapapaalis nila ang dominanting p...Read More
2 more answers
Ang output ay isang gawaing sa labas ng produksyonang input ay processong gawaing sa loob ng lugar...Read More
1 more answers
Mesopotamia  — mula sa salitang griyego na  meso  na nangangahulugang “gitna” at  potamos  na nangangahulugang “lupain” —  lupain sa pagitan ng dalawa...Read More
1 more answers