Patayong imahinasyong guhit sa globo na paikot mula sa hilaga patimog ng globo

Answers

longhitud (longitude) ay ang tawag sa mga patayong guhit na nasa globo

latitud

Explanation:

ito ang mga guhit na paikot sa globo na kahanay ng ekwador. Ang mga guhit na ito ay kanluran papuntang silangan. Ginagamit din ito sa pagsukat ng layo ng isang lugar, pahilaga at patimog mula sa ekwador.

In geography, latitude is a geographic coordinate that specifies the north–south position of a point on the Earth's surface. Latitude is an angle which ranges from 0° at the Equator to 90° at the poles. Lines of constant latitude, or parallels, run east–west as circles parallel to the equator.

I think its prime meridian

B. Meridian

Explanation:

AXIS NA LINYA PR

answer:

8.A

9.B

10.

11.A

12.D

13.B

14.A

15.

16.l am not sure of my answer.

sorry if some of my answer is wrong

ang tawag sa imaginary line na mula hilaga patungong timog ay longitude

1.Prime Meridian

2.Ekwador/ Equator

3.Latitude

4.Mapa/Compass

5.Iskala/Scale

Longhitude- hilaga hanggang timog


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan