Ano ang ibat ibang paniniwala na pinagmulan ng daigdig

Answers

Paki ayos ng tanong mo
Wendy classmate mo to tanong mo kay mam
Dahil nag kakaroon ng mga ibat ibang lugar sa mundo


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang globalisasyon ang pinakamalaking pangyayari sa ekonomiya sa ating kapanahunan. . nagbibigay ito ngayon ng walang-kaparis na mga oportunidad sa bilyun-bilyong tao sa buong mun...Read More
3 more answers
Naunawaan mo sa nakaraang aralin ang mga dahilan at epekto ng mga Kaunlarin sa Asya.Isa sa hindi mabuting epekto nito ay ang pagkawala ng kalayaan at pang-aabuso sa karapatang ng m...Read More
3 more answers
Ang dalawang lungsod estadong ito at iba pang lungsod estado ay nagkaroon ng malaking abag sa kalakalan sa naturang Bansa upang mapaulad ang ekonomiya nito. Ang lungsod estado gaya...Read More
2 more answers
Anthropogenic hazards  are  hazards  caused by human  action or inaction. they are contrasted with  natural hazards.  anthropogenic  hazards may...Read More
2 more answers