Isang instrumento na ginagamit sa pagtukoy ng direksyon

Answers

Compass

Explanation:

an instrument containing a magnetized pointer which shows the direction of magnetic north and bearings from it.

compass ang kadalasang instrumentong ginagamit sa pagtukoy ng direksiyon

Explanation:

Compass

#CarryOnLearning

B. compass

Explanation:

basta yan yo

ang tomotokoy sa dresrion ay

COMPAS

Ang sagot ay "Aguhon" o ang ibig sabihin sa Ingles ay "Compass" ito ang instrumento na ginagamit sa pagpatukoy sa saktong direksyon .

Ang instrumento na ginagamit sa pagtukoy ng direksyon ay compass. :)

ang compass ay ginagamit sa pagtukoy ng direksyon.

1.Prime Meridian

2.Ekwador/ Equator

3.Latitude

4.Mapa/Compass

5.Iskala/Scale

Ang sagot ay compass


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Pakibigay ang sumusunod. hindi kumpleto ang iyong tanong ...Read More
1 more answers
Hindi, dahil marami paring mga pamilya ang nakatira sa mga lansangan....Read More
1 more answers
Ayon sa mga arkeologo, sa isang lugar malapit sa  peking,  tsina  natagpuan angunang taong nakatindig  o (homo erectus), ang isang uri na ayon sa teorya ng ...Read More
3 more answers