Anong ibig sabihin ng compass

Answers

A strong feeling of sympathy for others feelings and emotions.
Kung saan malalaman ntin kung nasaang lokasyon tyu kung ito b ay nsa timog o kanluran


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Pag-usbong ng narion state-isang estado na pinanahanan ng mamayan ng magkakatulad na wika,relihiyon, kultura at iba pa.-dito nagsimula ang institusyon ng burukrasya kung saan ay- n...Read More
3 more answers
answer:Ang kartel ay isang pormal na kasunduan sa mga pamamagitan ng bahay -kalakal na itakda ng produksyon o produkto....Read More
3 more answers
They are called ethnic filipinos. the largest filipino ethnic groups include the tagalog,  cebuano,  ilocano,bicolano,  kapampangan, maranao, maguindanao, and ...Read More
3 more answers
Blue Collar Jobs:mga tubero, karpintero, tagalinisWhite Collar Jobs: abogado, doktor, inhinyero...Read More
3 more answers