Ano ang kaibahan ng isyung personal at isyun panlipunan?

Answers

Ang isyung personal kasi ay yung nangyayari lamang saiyo at ang isyung panlipunan ay yung pang lahatan nang problema.

ang personal issue ay ikaw/pamilya mo lang ang nakakaalam o kung kayo lang ang maaapektuhan.Ang panlipunang isyu naman ay marami ang maaapektuhan nito hindi lang ikaw kundi kasama na rin ang mga mamamayan.

Explanation:

ang kaibahan nila ang isyung personal ay totoo,nangyayari ito sa toong buhay na may isyu at ang isyung lipunan ay tituru nito ang mga kasaysayan na naganap noon,ang mga kabihasnan at kasaysayan ng Philliippines noon.

Explanation:

ang isyung personal ay saisang tao lang ang kapareho nito sa panlipunan ay lahat ng tao na nasa lipunan ang sakop sa isyo

ang isyung personal ay nangyayari lang sa isang indibidwal, ang isyung panlipunan nakakaapekto na sa maraming mamamayan

Ang isyung personal ay nakaaapekto o hinaharap ng iisang tao lamang samantalang ang isyung panlipunan ay nakaaapekto sa isang malaking grupo ng tao.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang mga  olmek  (ingles:   olmec) ay mga mamamayan na namuhay noong mga 3000 taon na ang nakalilipas sa isang pook sa timog-kalagitnaang  mehiko  ng kasalu...Read More
1 more answers
Ang Timog Silangang Asya ay isang subrehiyon ng kontinenteng Asya, na binubuo ng mga bansang heograpikal nasa timog ng Tsina, silangan ng Indiya, kanluran ng Bagong Guinea at hilag...Read More
1 more answers
Explanation: Ang mga natural na kalamidad ay maaaring makasira sa likas na yaman ng bansa. At dahil sa pagkasira nito nababawasan ang pinagkukunan ng hilaw na materyales na ginagam...Read More
2 more answers
Ang Political Dynasty ay natural na nangyayari sa ano mang systema na mayroong Power Structure. Maihahambing natin ito sa panahon ng mga monarchy na kung saan ang mga anak hinuhubo...Read More
3 more answers