Bakit dapat pangaralan ang ekonomiks

Answers

Mahalaga na pag-aralan ang Ekonomiks ay dahil para magkaroon tayo ng kaalaman kung gaano kahalaga ang ekonomiks sa buhay ng tao at sa estado ng ating bansa. Dahil din sa ekonomiks, napapag-aralan din kung paano mapapaunlad ang bawat ekonomiya ng bansa na makakatulong sa estado ng buhay ng mga mamamayan nito.

kailangang pag aralan ang ekonomiks para may matutunan tayo tubgkol sa ating ekonomiya

Explanation:

kasi mas mabuting maging mulat tayo sa lahat nang nangyayari sa paligid

Explanation:

Para malaman natin kung paano at saan napupunta ang mga binabayad nating buwisor tax

Explanation:

dalhil d2 nakabatay nga mga ibat ibang uri ng hanap buhay

dahil naka ugnay ito sa pamumuhay natin

dahil kung may kaalaman tayo sa ekonomiks, magagamit natin ito sa pang araw-araw at maging gabay sa paggawa ng matatalinong desisyon

Bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang ekonomiks? Sapagkat may mga pakinabang na makukuha sa pag-aaral sa paksang ito. Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang ilan sa mga pakinabang na iyan. Sa ating talakayan, matutuhan mo ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang ekonomiks. Basahin mo ito malalaman mo ang mga sumusunod:

Mga intelektwal na pakinabang ng ekonomiks

Praktikal ng mga pakinabang ng ekonomiks

Ekonomiks para sa mga lider ng bansa

Ang ekonomiks at ang kahirapan

Pakibang ng ekonomiks sa bawat mamamayan

Explanation: Sana naka tulong ito sa inu

Ang ekonomiks ay pag-aaral kung paano gumagamit ang mga lipunan ng kakulangan na mapagkukunan upang makagawa ng mahalagang mga kalakal at ipamahagi ang mga ito sa iba`t ibang tao. Sa likod ng kahulugan na ito ay dalawang pangunahing ideya sa ekonomiya: na ang kalakal ay mahirap makuha at ang lipunan ay dapat gamitin nang mahusay ang mga mapagkukunan nito. Sa katunayan, ang ekonomiya ay isang mahalagang paksa dahil sa katotohanan ng kakulangan at pagnanais para sa kahusayan.

Ang pagaaral ng economics ay nagbibigay daan para maintindihan natin ang past, future and kasalukuyang mga Modelo , para maiapply natin Ito sa lipunan, governments, businesses at sa mga indibidwal

Upang malaman mo ang kalagayan ng iyong lipunan nakabase sa ekonomiya ang kalidad o uri ng pamumuhay na meron ang mga taong ito


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer: ang mining ng yl ayy yamanglugar at partikular na yamang lupa at yamang tubig manga pasyalang gaya ng bohol burakay! explanation:...Read More
2 more answers
Hinati ni pope alexander vi ang mundo,dahil sa lumalalang paligsahan na namamagitan sa portugal at spain. nag palabas siya ng kautusan o papal bull at gumuhit ng demarcation line m...Read More
2 more answers
Nagbebegay eto ng panganib sa tao dahil sa katubegan pwde kang malunud mapahamak at mamatay...Read More
2 more answers
answer: anh anyong lupa tulad ng kapatagan dto tyo ngtatanim ng mga gulay at dto rin tyo ng aalaga ng mga hayup.nyong tubig naman tulad ng dagat dto tyo kumukuha ng mga isda na ati...Read More
1 more answers
3. article xiv education, science and technology, arts, culture and sports 4. section 1 the state shall protect and promote the right of all citizens to quality education at all le...Read More
1 more answers