Alin sa sumusunod ang hindi direktang dahilan ng mabilis na pagkawala ng biodiversity sa asya?

a. patuloy na pagtaas ng populasyon
b. pagkakalbo o pagkasira ng kagubatan o deforestation
c. walang-habas na pagkuha at paggamit sa mga likas na yaman
d. introduksiyon ng mga species na hindi likas sa isang partikular na rehiyon

Answers

madali lang yan,... Kaya mo na Yan...

10. A Nakita ko na yan number 8. c

Explanation:

nakitq ko na yan

1. b. Palay ang pangunahing pagkain ng mga tao sa Timog-Silangang Asya.

2. d. Ang mga ilog na ito ay nagsisilbing daanan ng mga barko paloob at palabas ng bansang kinabibilangan nito para sa kalakalan.

3. b. Pagkakalbo o pagkasira ng kagubatan o deforestation

d. Introduksiyon ng mga species na hindi likas sa isang partikular na rehiyon ang sagot sapagkat ang mga punot dulo ng pagkawala ng biodiversity sa Asya ay ang pagkasira ng mga natural na tirahan ng mga species ng hayop o halaman. gayundin naman, ang mataas na populasyon ay nangangailangan ng maraming likas na yaman kung kayat nakakaapekto rin ito sa mabilis na pagkawala ng biodiversity sa Asya. 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang rotasyon ay tumutukoy sa pag-ikot ng mundo sa sarili nitong aksis. ang isang pag-ikot ng mundo ay natatapos sa loob ng 24 na oras. ang rebolusiyon naman ay ang tawag sa pag-iko...Read More
1 more answers
ang repormasyon ay isang larawan ng krisis na panrelihiyon bunsod ng paghina ng kapangyarihan ng santo papa dahil sa tunggalian ng pagpapahayag ng kauutusan sa simbahan. ang kontra...Read More
1 more answers
Pwede mo po bang kumpletohin ang iyong tanong? tinutokoy mo po ba yung tungkol sa babae at lalaki?...Read More
3 more answers