Sa bahaging ito ng artikulo, ang hindi wastong pagtatapon ng solid waste o basura ay isang malaking suliraning pangkapaligiran sa bangalore, india. ang kawalan ng pasilidad at epektibong pamamahala upang itapon ito sa maayos na pamamaraan ang mga dahilan nito. alin sa sumusunod ang malaking epekto sa kapaligiran ng bangalore, india ng walang habas na pagtatapon ng basura kung saan-saan?

a. nahaharangan ang mga daluyan ng tubig sa mga estero at ilog
b. nanunuot sa lupa ang ilang mga maasido at organikong materyal
c. nakokontamina o narurumihan ang hangin, tubig at maging ang lupa
d. nahahalo ang nakakalasong katas nito sa tubig na iniinom at sa tubig na dumadaloy sa irigasyon

Answers

Plastic

Explanation:

Hindi po natutunaw Kaya nakakabara

Marami Ang implikasyong dulot nito

Explanation:

Halimbawa nito ay Ang pagbara ng basura na magdudulot ng matinding baha

D

Explanation:

D, kasi Yan Ang naisip ko per sure ako check kasi Tama Naman na makontamina sa hanging Lalo na maraming basura

Ang hindi wastong pagtatapon ng solid waste o basura ay isang malaking suliraning pangkapaligiran sa Bangalore, India. Ang kawalan ng pasilidad at epektibong pamamahala upang itapon ito sa maayos na pamamaraan ang mga dahilan nito. Ang malaking epekto sa kapaligiran ng Bangalore, India ng walang habas na pagtatapon ng basura kung saan-saan ay:

a. Nahaharangan ang mga daluyan ng tubig sa mga estero at ilog

dahil sa pagsara ng mga daluyan ng tubig sa mga estero at ilog ay naiipon ang mga basurang dapat maitapon sa tamang lalagyan. Nagkakaroon ito ng malaking epekto sa bansang India dahil sa kawalan ng disipilina sa pagtatapon ng basura.
A. Nahaharangan ang mga daluyan ng tubig sa mga estero at ilog...

Ang mga basura kasi ang dahilan sa pagkaharang ng daluyan ng tubig sa mga estero...


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Not sure but baka rice and corn since sea countries have similar weather and plants. so basically they have the same food. not sure though but i hope it would help....Read More
1 more answers
Pythagorean theorem, also known as Pythagoras's theorem, is a fundamental relation in Euclidean geometry among the three sides of a right triangle. It states that the area of the s...Read More
3 more answers
dahil sa mga pangyayari sa kapaligiran nag karoon ng [interaksyon ang tao,dahil kung ano ang hitsura ng kapaligiran na kinabibilangan ganoon din ang mga tao.kung itoy salat tingnan...Read More
1 more answers
Si ginoong andres bonifacio ang isa sa mga bayaning nakipaglaban para sa ating kalayaan at nagtatag ng k.k.k...Read More
2 more answers