Ikaw ay isang ambassador of goodwill na naatasang hikayatin at impluwensiyahan ang kabataang asyano na magpalaganap ng mga programa na susuporta sa ikabubuti ng kapaligiran at kapakanan ng mga asyano sa pamamagitan ng paggawa ng isang multi-media advocacy. alin sa sumusunod na pamantayan ang dapat mong isaalang- alang?
a. organisasyon, bilang ng pahina, pagkamalikhain
b. kaangkupan ng salita, kawastuhan ng datos, pagkamalikhain
c. nilalaman, pagkamalikhain, impact , organisasyon, kapakinabangan
d. kawastuhan ng mga datos, madaling maunawaan

Answers

answer:

(Depende talaga yan sa mga bata kung mahihikayat mo sila alam nila yan)pero may maisagot lang ito po:

Gagawa ako ng presentasyon na nagpapakita kung ano ang mangyayari sa hinaharap kung hindi nila aalagaan ang kapaligiran at kung anong mga sakit ang makukuha nila dahil sa dumi ng kapaligiran

I think its letter C.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

ang pagpapanatili ng kapayapaan sa mindanao ay ang pagkakaunawaan at pagsugpo sa mga terorista, at pagkakaroon ng maayos na pamahalaan na siyang...Read More
1 more answers
Ang industrial revolution ay ang paglipat sa mga bagong proseso ng pagmamanupaktura sa panahon mula noong mga 1760 hanggang sa pagitan ng 1820 hanggang 1840. kasama sa paglipat na...Read More
1 more answers
ang mga romanExplanation:Batas - Ang mga Roman ay kinikilala bilang pinakadakilang mambabatas ng sinaunang panahon. Ang kahalagahan ng “Twelve Tables ” ....Read More
1 more answers
Ang ipinapahiwatig ng upward sloping sa kurba ng suplay ay ito yung demand at presyo ng produkto na habang tumataas ang demand tumataas ang presyo at habang tumataas ang presyo bum...Read More
3 more answers