Ang asya sa kasalukuyan ay dumaranas ng ibaõt ibang suliranin gaya ng pagkasira ng kapaligiran at paglaki ng populasyon na nakakaapekto sa pag-unlad ng mga bansa sa rehiyon. ikaw bilang isang kabataan ay naanyayahan na dumalo sa isang pagpupulong upang talakayin ang solusyon sa paglutas sa suliranin . ano ang iyong imumungkahi upang malutas ang suliranin?
a. dumulog sa united nations upang malutas ang suliranin.
b. ipagbawal ang paggamit ng plastic upang mabawasan ang suliranin sa kapaligiran.
c. magpatupad ng programa na magbabawal sa mag-asawa na magkaroon ng anak.
d. magsagawa ng mga kampanya upang ipa-unawa ang kahalagahan ng kapaligiran at tao sa pag-unlad ng isang bansa

Answers

pag-tatanim ng mga puno

Explanation:

sa pamamagitan ng pagtatanim maari tayong makatulong sa daigdig kahit na maliit na bagay lamang ito

Magsagawa ng kampanya sa kahalagahan ng kapaligiran

Explanation:

Bilang kabataan dapat tayo magsagawa ng mga hakbang upang pangalagaan at protektahan ang ating kapaligiran dahil ang kapaligiran ay ang ating kayamanan dahi ito ay nagbibigay sa atin nga mga pangangailangn sa araw2x na buhay, Ang kapaligiran ay ating pangunahing pingkukunan nga mga bagay na nagsisilbimg mahalaga sa atin. kayat dapat nating ingatan ito mahalin ito at alagaan kayaha ng pag alagad natin sa atin sarili dahil kung patuloy na gagawin natin itong mga bagay na nakakasisira sa ating kapaligiran sa bandang huli tayo din ang kaawaawa.

D. Magsagawa ng nga kampanya upang ipaunawa ang kahalagahan ng kapaligiran at tao sa pagunlad ng isang bansa.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer: ang ibang mga bansa ang nakinabang sa likas na yaman ng timog at kanlurang asya​explanation:...Read More
2 more answers
Ang wika ay ang pinakamahalagang instrumentong ginagamit sa pakikipagkomunikasyon. ito rin ang nagbubuklod sa bawat bansa, lahi, pulo o komunidad. importante ang wika dahil ito ang...Read More
3 more answers