Makikita sa talahanayan na ang japan ang may pinakamababang bahagdan ng pagbilis ng paglaki ng populasyon, sumunod ang sri lanka at indonesia. samantalang mabilis naman ang paglaki ng populasyon sa india at laos. bakit mahalaga na mabatid ang bahagdan ng bilis ng paglaki ng populasyon ng isang bansa?
a. upang mabatid kung bata o matanda ang populasyon.
b. upang magamit sa pagpaplano ng pamilya.
c. upang maunawaan ang kahalagahan ng yamang tao.
d. upang maging batayan ng pamahalaan sa pagbuo ng mga patakaran / programa na makapagpapabagal o makapagpapabilis ng pagdami ng tao.

Answers

Patakaran= mga prinsipyo, mga dapat sundin.
program= ito ay pinapatupad ukol sa mga iilang bagay na kailangan pag usapan o bigyang babala ang mga tao. 
hamon= pagaaya ng isang paligsahan o away. Maaari ding ukol ito sa buhay na tinatawag ding mga problema o mga dapat tahakin
Ekonomiya hfhrbhfcbshbsfc
A)Pagpapatayo ng sistema ng patubuh,daan,at post harvest facilities

Patakaran – ito ay tumutukoy sa mga pamamalakad, simulain, o alituntunin na kailangang sundin para sa kaayusan ng lahat.

Programa – tumutukoy sa aktibidad o gawain na nakaplano na; sa pamamahala, ito ay nangangahulugan na mga gawaing nababatay sa masusing pagpaplano at may sinusunod na calendaryo bago ipinatutupad o implementasyon.

Hamon – ito ay kasingkahulugan ng pagsubok o balakid upang isagawa ang isang bagay; ito din ay ang aktong katapangan ng isang tao na lumaban sa isa.

 

answer:

1. Lingkod Kapamilya

2. Department of Energy

3. ( NDRRMP) (R.A. No. 1002)

4.(DRRM) ( R.A No. 10121)

5. Philippine Nat'l Red Cross

Explanation:

follow nyu ko guys

thanks u

Ang pamahalaan ay nagsisikap na magkaroon ng pambansang kaunlaran sa lalong madaling panahon upang maramdaman ng mga mamamayan na sila ang pinakamahalagang yaman ng bansa.

Ang pag-unlad ng isang bansa ay nakasalalay sa uri ng mga gawaing pangkabuhayang nagaganap sa isang bansa.

Maaaring hatiin sa tatlong uri ang mga gawaing pangkabuhayan:

ProduksyonDistribusyon Paggamit ng mga produkto at serbisyo.

National Irrigation Administration (NIA) Ang sistema ng patubig ay pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan upang ng regular na panustos ng tubig para sa tuloy-tuloy na pagtatanim sa mga lupang pansakahan.

Layunin nito na magkaroon ng regular na panustos ng tubig ang mga sakahan upang hindi mahinto ang pagtatanim ng palay kahit hindi panahon ng pag-ulan.

Ang San Roque Multi-Purpose Dam na itinayo sa pagitan ng Benguet at Pangasinan sa Luzon at itinuturing na pinakamalaki sa buong Asia . Nagsimula ito nong 1998 1.19 billion dollars

NATIONAL FOOD AUTHORITY

Ang ahensya na nangangasiwa ng sapat na pagkain(cereal) ng mga mamamayan at nagtataguyod ng pagpapalago ng industriya ng mga butil. Nagsisilbing ahensya rin ito para makipag ugnayan sa mga suppliers.

LIVELIHOOD MULTI-PURPOSE LOAN

Ito ang programang nagbibigay ng pagkakataon sa maliit na mga mamumuhunan. Hinihikayat ang mga maliliit na mamumuhunan na magkaroon ng sariling industriya na kanilang pagkakakitaan sa mga pamayanang rural.  

Wastong paggamit ng likas - yaman Ang ating produksyonay batay sa wastong paggamit ng mga lupain. Habang lumalaki ang populasyon, lumiliit ang lupaing tinatamnan. Maraming agrikultural ang nawala at ginamit sa pabahay, komersiyo, at industriya.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Sinusuportahan ng ating bansa ang isang uri ng pagpapaunlad ng ekonomiya na hindi nakapipinsala sa kalikasan. Tinatawag itong sustainable development. Ito ay isang sistema ng pagpapaunlad sa ekonomiya ng bansa.

Maaari ring sumangguni sa mga sumusunod na link:

Ang pagpapatayo ng mga sistema ng patubig o irrigation, daan o farm to market roads, at mga post harvest facilities gaya ng mga kiskisan ng palay ay kasama sa mga programa at patakarang pang ekonomiya ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Ang mga ito ay pantulong para sa mga magsasaka at upang mas mapalaki ang ani ng mga ito.

5 points isn't enough. XD
1. Department of trade and industry
Sa talahanayan, ang Japan ang may pinakamababang bahagdan ng pagbilis ng paglaki ng populasyon, sumunod ang Sri Lanka at Indonesia.
Samantalang mabilis naman ang paglaki ng populasyon sa India at Laos. Mahalaga na mabatid ang bahagdan ng bilis ng paglaki ng populasyon ng isang bansa:

D. Upang magig batayn ng pamahalaan sa pagbuo ng mga patakaran o program ng makapagpapabagal o makapagpapabilis ng pagdami ng tao

Dahil dito ang pamahalaan ay naglalan ng oras at panahon kung anong programa ang nararapat para mapabilis o mapabagal ang pagdami ng tao. Nagkakaroon ng masusing pagaaral at inaalam ang mga pwedeng maging magandang programa.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Mga halimbawa ng mga 'leading colonizers'mga pangunahing mananakopportugalspainnetherlandsenglandfrancemga dahilan ng pananakopugat pang-ekonomiyaugat pang-istratehikougat na panre...Read More
3 more answers
Si alexander the great ay isang magaling na pinuno o heneral at siya ang nagplano ng mahusay na pananakop nang sila'y makikipagdigma....Read More
3 more answers
Si mariano at ang anak niyang si santiago ay kapwa aktibong miyembro ng  katipunan, isang lihim na samahan laban sa mga  espanyol  na itinatag ni  andrés bonifa...Read More
1 more answers
1. mganda2.makakapag aral tau ng mabauti3.marami ang nakakapag aral at makakamit nila ang pangarap nila...Read More
2 more answers
Ang latitude ay simula sa itaas hanggang sa ibaba ng mapa. at ang longitude ay simula sa bandang kaliwa hanggang sa bandang kanan ng mapa. ^^...Read More
2 more answers