Ang pagkakaiba-iba ng klima sa asya ay bunsod ng ibaõt ibang salik kabilang na rito ang lokasyon at topograpiya ng isang lugar. kung sa kanlurang asya ay bihira ang ulan at hindi palagian ang klima, at sa hilagang asya naman ay mahaba ang taglamig at maigsi ang tag-init, ano naman ang katangian ng klima sa timog-silangang asya?
a. ang mga bansa sa rehiyon ay nakararanas ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan.
b. may mainit na panahon sa ilang bahagi at may mga bahagi ng rehiyon na nababalutan ng yelo.
c. mahalumigmig, taglamig, tag-init at tagtuyot ang nararanasan sa rehiyong ito sa ibaõt-ibang buwan sa loob ng isang taon.
d. sobrang lamig sa rehiyon at hindi kayang panirahan ng tao.

Answers

letter c

Explanation:

kase tama ako

C

Explanation:

dahil Ang mga bansa sa Timog-Silangang bahagi nga Asya ay palaging dinadaanan ng bagyo at hindi umuulan ng yelo sa mga bansang sakop nito

b

Explanation:

kasi ang pagkakaiba ng asyamo ang lokasyon

answer:

KATAMTAMAN LAMIG AT KATAMTAMAN INIT

Explanation:

answer:

I don't know what the answer

A

Explanation:

meron sa pilipinas tag ulan, tag lamig,tag araw,tag init

A. Ang mga bansa sa rehiyon ay nakakaranas ng tag-init, tag-lamig, tag-araw at tag-ulan

1.d

2.b

3.b

Explanation:

dahil pinag aralan na namin iyan

1.a.ecosystem

Explanation:

because a ecosystem is about an eco.

the vegetation cover is about into a beautiful place in the world

Ang pagkakaiba-iba ng klima sa Asya ay bunsod ng ibat ibang salik kabilang na rito ang lokasyon at topograpiya ng isang lugar.

Kung sa Kanlurang Asya ay bihira ang ulan at hindi palagian ang klima, at sa Hilagang Asya naman ay mahaba ang taglamig at maigsi ang tag-init,

ang katangian ng klima sa Timog-Silangang Asya ay:
a. Ang mga bansa sa rehiyon ay nakararanas ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan.

Halos lahat ng bansa sa rehiyon sa timog-Silangang Asya ay may klimang tropikal, na makakaranas ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

deforestation-talamak ang pagputol sa mga puno upang gawing troso. pagtanggal o pagkalbo sa mga puno o mas kilala sa tawag na “deforestation” para tayuan ng mga gusali. at pag kaka...Read More
1 more answers
visita ito ay pamayanan na malayo sa kabisera. rancheria ito ay pamayanang pinakamalayo sa kabisera o malayo-layo ito sa lugar na pinagkukunan ng ikinabubuhay ng mga tao....Read More
1 more answers