Ano ang kahulugan ng meridian lines

Answers

Patayong guhit na nag-uugnay sa polong hilaga at polong timog.
Longitude ang distansyang angular na nasa pagitan ng dalawang meridian patungo sa kanluran ng prime meridian. . Latitude ang distansyang angular sa pagitan ng dalawang parallel patungo sa hilaga o timog ng equator. .
Ang Prime Meridian o punong meridyan ay ang pangunahing meridyan na matatagpuan sa 0 digri. Hinahati nito ang mundo sa Silangang Hemispero at Kanlurang Hemispero. (Ang meridyan ay mga guhit na patayo na tumatakbo sa direksyong pahilaga o patimog). :)
Ang prime meridian ay parang ang equator na nasa 0° ngunit ito ay longhitud.
Ang pinakagitnang guhit na humahati sa silangan at kanluran ng globo.

Noon

Explanation:

Sa wikang latin ang salitang meridian sa ingles ay "noon" at sa tagalog naman ay "tanghali"

Ito ay nagmula sa wika ng mga hapon

Ang meridian ay mga imahinaryo o mga kathang-isip na paikot na guhit sa paligid ng mundong dumaraan sa polong  hilaga at timog. Ang meridian line ay  makikita sa representasyon ng daigdig gaya ng mga mapa at globo. Habang ang Prime Meridian ay ang tinatayang  pinakagitnang guhit na humahati naman sa silangan at kanluran ng globo.

Explanation:

ang meridian ay isang imahenaryo o katang isip napaikot na guhit SA paligid ng mundo na dumaraan SA polong hilaga at timog.

Ito ay International Date Line na nasa dagat


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

3. article xiv education, science and technology, arts, culture and sports 4. section 1 the state shall protect and promote the right of all citizens to quality education at all le...Read More
1 more answers
Anthropogenic hazards  are  hazards  caused by human  action or inaction. they are contrasted with  natural hazards.  anthropogenic  hazards may...Read More
2 more answers
Ang pagbabago ng panahon sa ating bansa ay dulot ng climate change.ano nga ba ang dahilan kung bakit nagbabago ang ating panahon? mpektuhan ba tayo nito? nakakasama ba ito sa ati...Read More
3 more answers
noon- ang mga bata dati ay magagalang at sumusunod sa mga utos ng mga magulang ngayon-tamad na at hindi nauutusan puro cellphone at hindi na marunong gumamit ng po at opo...Read More
1 more answers