Ano ang kahalagahan ng kontemporaryong isyus sa ating pag aaral

Answers

Upang sa gayon ay alam natin ang mga nangyayari sa ating mundong ginagalawan sa kasalukuyang panahon.
Kasalukuyang suliranin o problema ng isang lugar o bansa
Ang kahulugan ng kontemporaryong isyu ay mga kasalukuyang nangyayari na kadalasang pinag-uusapan o binibigyang pansin ng publiko. :D

The lungs are a pair of spongy, air-filled organs located on either side of the chest (thorax). The trachea (windpipe) conducts inhaled air into the lungs through its tubular branches, called bronchi. The bronchi then divide into smaller and smaller branches (bronchioles), finally becoming microscopic.

Explanation:

dahil ito ay napapanahon at kailangang may pakialam tayo bilang mga mamamayan ng bansang pilipinas

Upang makiisa sa mga usapin ngayong kasalukuyan


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

ang kulyura mg sinauna paniniwala at pagkatoto natin kung ano ung dati at pinagmulan natin sa kasalukuyan ito rin ay sumasalamin sa pagiving mayaman ng mga pilipino sa kultura kali...Read More
3 more answers
1. estado sa lipunan (collectivities/community or family - social status) - binubuo ng pamilya dahil ito ang pundasyon ng lahat ng lipunan/komunidad2. kahalagahan at kasaysayan (va...Read More
1 more answers
mga gawain sa ekonomiks 10: aralin 1.6 - produksiyon 1. aralin 1.6 produksiyon 2. gawain 1. input → output isulat sa loob ng kahon input ang mga bagay na kailangan upang mabuo ang...Read More
2 more answers