Ano ang kahulugan ng ekonomiks

Answers

number 2 lang na answer ko e copy mo nalang yan. Paul A. Samuelson is the founder of the modem introductory economics textbook. His

textbook Economics has become a classic, and the yardstick of introductory economics

textbooks. What is said to distinguish economics from the other social sciences is the

development of a textbook tradition. The textbook presents the fundamental paradigms of the

discipline, these gradually evolve over time as puzzles emerge, and solutions are found or

suggested. The textbook is central to the dissemination of the principles of a discipline.

Economics has, and does contribute to the education of students, and advances economic

literacy and understanding in society. It provided a common economic language for students.

Systematic analysis and research into introductory textbooks is relatively recent. The

contribution that textbooks play in portraying a discipline and its evolution has been

undervalued and under-researched. Specifically, applying bibliographical and textual analysis

to textbook writing in economics, examining a single introductory economics textbook and its

successive editions through time is new. When it is considered that an economics textbook is

more than a disseminator of information, but a physical object with specific content, presented

in a particular way, it changes the way a researcher looks at that textbook. This thesis

examines the sixteen editions of Economics as a physical object, and its content. Through this

examination it is possible to see how Samuelson made economics accessible to students. A

central question is has Economics evolved as the world around it has changed?

Samuelson has a very student-oriented approach when writing his textbook. Readers of

Economics come to understand economic concepts through relevant examples. Well-known

people and events are used by Samuelson to illustrate economic theory and present economic

ideas. In Economics Samuelson presents the principles of mainstream economics. He also

portrays the social, psychological, political, and historical landscape of the time. Samuelson's

Economics provides the non-professional economist (the student, businessperson, politician

etc) with the principles of economics, presented in ways that are relevant to them, and relate to

the issues they see and face in the world. Economics has not remained static; rather, it has

developed over time. The ability of Economics to evolve has been the key to its survival.

Explanation:

Ekonmiya at pangalagaan at co at iwasab

N

Explanation:

Ako hi I'm yours

di ko nga ren alam eh sorry need ko den yan

answer:

Diko po alm gusto ko lang points

1.B

2.C

3.A

4.A

5.C

6.D

7.B

8.B

9.C

10.B

11.C

12.C

Explanation:yan

1. economies

2. oikonoma== pamamahala sa sambahayan

oikos — sambahayan o pamilya

nemein— pamamahala o pagpapamahagi

nomos— ayon ky Jean Jacques rosseau- ——batas

3. political economy

4. gawaing pangkabuhayan

5. pag-aaral at pagsuri Ng alternatibo

6. pinakapuso ng ekonomiks——pamimili at pagbuo ng Isang matalinong disisyon

7. Hindi Ito maaaring gumawa ng eksperimento sa laboratory

8. agham panlipunan

9. pagsisikap Ng tao

10. limitadong yaman

11. walang katapusang pangangailanagn

12. pinakamatanda sa sining ngunit pinakabata sa propesyon

13.

14-15.

Explanation:

sorry Wala akong answer sa no.13-15

Hindi ko Kasi Alam Yung sagot^_^

pero Sana makatulung ako sa mga sagot ko :):)

thank you and God bless:):):):):)

1. Économie/Économique

2. Oikos at Nemein- ang ibig sabihin ng salitang oikos ay bahay, samantalang ang nemein ay nangangahulugan pangangasiwa.

3. Political Economy

4. Kakapusan

5. Alokasyon

6. Pagkilos at Pagsisikap ng mga tao

7. Pag budget at Pagtitipid

8. Pagsikap ng mga tao

9. Agham ng lipunan

10. Limitadong Yaman

11. Walang Katapusang pangangailangan

Explanation:

Pag mali yan wag niyo akong sisihin

1)C

2)B

3)D

4)B

5)D.Trade Off

6)A

7.A

8)B

Explanation:

That is my answer i hope i helps im from grade 9 before and i learned that lesson,so i know the answers :)

Ang ekonomiks ay ang pag-aaral kung paano matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang-yaman


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

MaliExplanation: Extractive ang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol dahil hindi naman nila tinangkang paunlarin ang potensiyal sa bansa upang magkaroon ng kita, sa halip ay kinu...Read More
2 more answers
Ang Multiculturalism at Diskriminasyon ay laganap sa mundo at hindi maiiwasan o matatanggal ito dahil sa globalisasyon at sa pagtingin sa ibang tao dahil sa mga "Historical Grievan...Read More
1 more answers
ang mga bagay na aking gagawin kapag ako ang nasa ganyang posisyon ay gagawin kong tahimik ang ating bansa o papanatilihin ko ang katahimikan ng ating bansang pilipinas na walang k...Read More
1 more answers