Pagkakaiba ng kontinente sa bansa

Answers

ᴍᴀs ᴍᴀʟᴀᴋɪ ᴋᴀsɪ ᴀɴɢ ᴋᴏɴᴛɪɴᴇɴᴛᴇ ᴋᴀʏsᴀ ɪʙᴀʜ

Explanation:

Ang Kontinente ay isang lupa na sakop ng iba't ibang bansa habang ang bansa naman ay sakop ng iba't ibang probinsya lamang.

ang kontinente ay mas malaki kaysa sub kontinente

Explanation:

ang sub kontinente ay mga parte lamang ng isang kontinente.

Ang kontenente at ang bansa ay parehong nasa anyong lupa ngunit ang kanilang pinagkaiba ay ang laki

Ang kontinente ang pinakamalaking anyong lupa samantalang ang bansa ay nakapaloob lamang sa kontinente

Ang kontinent ay isang malaking landmass, ang bansa ay bahagi ng malaking landmass na ito. Ang kontinente ay binubuo ng mga bansa.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer: explanation: ang katangian ng yamang lupa ay maramin puno at dapat hindi ito masisira kasi pag ito ay nasira tayo ay pwedeng mamatayand katangian naman ng yamang tubig ay n...Read More
1 more answers