Dahil tinamaan sya ng bala

Answers

nang dahil sa covid Ay nagkaroon ng hadlang na makapagaaral ang lahat ng magaaral

answer:

Ang sumakay na mga pasahero ay magpositibo at ang nagmamaniho ay magpositibo din

Kung ang ulo ay tinamaan nang malakas, ang utak ay umiikot at namimilipit sa kanyang axis (the brain stem), dahilan upang abalahin ang normal na daloy ng nerve pathways na nagdudulot ng kawalang malay. Kung mananatili ang kawalan ng malay sa mahabang panahon, ang nasaktan o napinsalang tao ay ipinapalagay na nasa koma, isang kundisyon na nagdulot ng pagkalagot o pagkagulo ng mga himaymay ng nerbiyo na nanggagaling sa brain stem papunta sa cortex.

answer:

namatay na sya

Explanation:Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan