Ano ang lumilikha ng alitan o away?

Answers

Una, hindi pantay pantay na tingin sa bawat taong naninirahan sa mundo
pangalawa, mga kriminal
pangatlo, problema sa mga gobyerno
pang-apat, kalamidad
panglima, mga basura
pang-anim, mga masasamang ugali ng tao sa mundo
pangpito, ewan naaa
pangwalo, dunno
pangsiyam, aywan
sampu,balakadyan.

answer:

ito ay isang ehersisyo .malaki ang maitilong nito

Ang lumilikha ng alitan o away ay ang di-pagkakaintindihan ng bawat isa at ang di pagsasaayos nito sa mabuting usapan.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Maaaring merong hindi magkakaintindihan kapag hindi magkatulad ang wikang ginamit. at hindi rin madali ang pakikipag-usap sa kapwa dahil sa magkasalungat na wikang nakasanayan...Read More
2 more answers