Ano ang mga pagbabagong naganap sa sistema ng edukasyon sa china

Answers

Mahalaga sa atin na maunawaan ang pagbabagong ito sa ating lipunan upang  malaman natin ang mga bagay na dapat  ginagawa ng tama kaysa mali .Kalakip nito ay makakatulong tayo sa ating lipunan na madagdan ang ating kaalaman kung anong dapat na gawin kung saka sakaling kailangan ng matinong pinuno sa ating bansa.

FEDERATION OF MALAYSIA

Ang opisyal na pangalan ng Malaysia ay Fedaration of Malaysia na itinatag noong 1963 Federal Constitutional Monarchy. Ang uir ng pamahalaan nito nakabatay nag uri ng sistema ng pamahalaan ng Federation of Malaysia sa binalangkas na konstitusyon ng Federation of Malaya noong 1957. Tatlo ang mgas sangay ng pmahalaan sa ilalim Federal Constitutional Monarchy ehekutibo, lehislatibo at hudisyal. Ang Balangkas ng pamahalaan sa Malaysia ay bunga ng multi-etniong katangian nito kung saan ang mag mamamayan ay hati sa tatalong pangkat-Malay, Chinese, at Indian. Mula dekada 1950, naging suliranin na ng Malaysia ang pagiging multi-etniko ng kanyang mamamayan. makikita ito sa pagkakabuo ng mag partidong etniko gaya ng United Malays National Organization (UMNO), malayan Chinese Association (MCA), at Malayan Indian Congress (MIC).

Ang pinuno ng Malaysia na si Tunku Abdul Rahman ay naghangad na bunuo ng alyansa sa pagitan ng mag partido.

Explanation:

Basahin sa ibaba ang mga sagot ko sa bawat katanungan.

Explanation:

1. Bilang isang Pilipino, bakit mahalaga sa iyo na maunawaan ang mga pagbabagong naganap sa sistemang politikal at pamahalaan ng mga bansang Asyano?

Bilang isang Pilipino, mahalaga sa atin na maunawaan ang mga pagbabagong naganap sa sistemang politikal at pamahalaan ng mga bansang Asyano upang tayo ay mas madaling umangkop (adapt) at makasunod sa mga pagbabagong dala ng mga sistemang politikal.

2. Anong makabuluhang pagbabago ang ipinakita ng mga kababaihang Asyano?

Isa sa mga makabuluhang pagbabago na ipinakita ng mga kababaihang Asyano sa paglipas ng mga taon ay ang pagiging aktibo nila hindi lamang sa aspektong panlipunan ngunit maging pampulitika. Ang ibang mga kababaihan sa Asya ay may mga posisyong mahalaga sa Gobyerno at Pamahalaan.

3. Bakit sinasabing ang edukasyon ang susi sa kaunlaran ng ekonomiya?

Sinasabi na ang edukasyon ang susi sa kaunlaran ng ekonomiya sapagkat kapag ikaw ay nakapag-aral, mas marami kang maiaambag sa pamamahala. Bukod sa ambag, kapag ikaw ay nakapag-aral, mas madali sa iyo na makapag-isip ng rasyonal.

4. Magbigay ng iyong panukala kung paano aangat ang ekonomiya ng bansang Pilipinas?

Isang panukala na naiisip ko para umangat ang ekonomiya ng bansang Pilipinas ay bigyan ng kapangyarihan ang mga magsasaka na magbigay ng patas at makatarungan na presyo ng kanilang ani.  

5. Naniniwala ka ba na ang krisis sa Covid-19 ay epekto ng globalisasyon? Ipaliwanag.

HINDI ako naniniwala na ang krisis sa Covid-19 ay epekto ng globalisasyon. Unang-una sa lahat, ang Covid-19 ay isang sakit, hindi ito isang problema lamang sa ekonomiya. Ito ay isang sakit na kumikitil sa buhay ng maraming tao sa buong mundo at WALANG may gusto nito.  Ang globalisasyon ay ang proseso ng pakikipag-ugnay at pagsasama sa mga tao, kumpanya, at gobyerno sa buong mundo.  

Ano ba ang kahulugan ng globalisasyon? Basahinsa link na ito -

#BrainlyFast

Napalawig ang kaalaman ukol sa pormal na edukasyon

Explanation:

Ang nabanggit na pagbabago ay nakatulong sa mga bansang kabilang sa Timog-Silangan at Silangang bahagi ng Asya upang makasabay sa global na pagbabago.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Im sorry .. my computer became laggy .. i cant copy my !...Read More
1 more answers
The privilege of a person in jail to be brougt to a judge to find out if he really ought to be in jail for a crime cannot be suspended. except if there's an invasion or a rebellion...Read More
2 more answers