Bilang isang mamamayan ng Pilipinas, ano-ano ang mga gawain mong nagpapakita ng iyong pagmamahal sa bansa?​

Answers

ok i will answer it later

Explanation:

1.Paglilinis ng komunidad

2.Pakikibahagi sa komunidad

3.Paggalang sa sariling bansa

4.Pagmamalaki ang produkto ng bansa

5.Pagmamalaki sa sariling wika

-Paglilinis sa kapaligiran

-Maypaggalang sa watawat

-Pagtulong sa pag Gawa NG sulosyonan sa bansa.

-ang pananatili NG kaayusab say bansa.

-hindi gumawa ng krimin.

-pagbabayad nag taxDo you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

isa sa mga programa ni noynoy ay ang mga sumusunod: - k-12 learning program- public-private partnership program () - nilagdaan niya ang bbl   ( bangsamoro basic law )...Read More
1 more answers
The basis of art, design includes line, shape, form, texture, and balance. They might not seem like much on their own, but together, they're part of almost everything we see and cr...Read More
2 more answers