Ang mga tao sa Sparta ay nahahati sa ilang uri?

Answers

Uri ng tao sa Sparta;

             Barbaroi - galing sa salitang 'barbarians'. Sila ang mga taong hindi nagsasalita ng Greek at pakiramdam nila na mas nakatataas sila rito.

              Helot - ibig sabihin ay 'bihag'. sila ang mga alipin o bihag ng Sparta. Ang mga Laconian at Messenian ay mga halimbawa nito (ginawa nila silang helot).

              Perioeci - mga mangangalakal at artisano na nasa mga nayon. gaya ng helot ay hindi sila tinuturing bilang mamamayan.

yung natira ay mga aristokrata/ mamamayan/ sundalo

Read more on -

Nahahati sa talong pangkat ang ang lipunan ng Sparta: ang mga Helot, Perioeci (Mangangalakal) at Dorian (Maharlika).

Explanation:

Ang Sparta ay kilala sa tawag na pamayanan ng mga mandirigma sapagkat higit na binigyang halaga nito ang pagkakaroon ng malalakas at magagaling na sundalo. Ito ay para sa epektibong kontrol sa mga rebelyon at pagsakop sa tabing-bansa. Dumaraan sa matinding pagsasanay ang mga sundalo ng may kaakibat namang responsibilidad sa lipunan. Ito ang nagbigay daan upang matawag ang hukbo nila bilang pinakamahusay na sandatahang lakas sa buong mundo.

Ang Sparta ay binubuo ng tatlong pangkat:

1. Helot - Sila ang mga katutubo ng Sparta na siyang tinaguriang pinakamababang uri sa lipunan. Karamihan sa kanila ay mga aliping tagabungkal ng lupa.

2. Perioeci - Sila ang malalayong tao na naghahanapbuhay bilang mangangalakal o artisano sa lipunan.

3. Dorian - Sila ang pinakamayaman at makapangyarihan sa lipunan na binubuo ng mga sundalo o mga taong nagtatrabaho sa gobyerno.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
ang mga lungsod sa katimugan ay nagsimula muling isulong ang kanilang pagiging malaya.pangunahin sa mga lungsod na ito ay ang ur sa ilalim ni ur nammu, ang lungsod nba ito ay nagin...Read More
1 more answers
Epekto sa Pamumuhay noon aa Pagbagsak ng Hebreo Ang mga Hebreo o Hebrew ay isa sa mga kauna-unahang mga sibilisasyon na umusbong sa Gitnang Silangan. Para sa dagdag kaalaman sa par...Read More
1 more answers
talambuhay na pang-iba > isang paglalahad ng mga kaganapan sa buhay ng isang tao na isinulat ng ng ibang tao. talambuhay na pansarili > isnag paglalahad tungkol sa buhay ng...Read More
1 more answers