Ang mga tao sa Sparta ay nahahati sa ilang uri?

Answers

Nahahati sa talong pangkat ang ang lipunan ng Sparta: ang mga Helot, Perioeci (Mangangalakal) at Dorian (Maharlika).

Explanation:

Ang Sparta ay kilala sa tawag na pamayanan ng mga mandirigma sapagkat higit na binigyang halaga nito ang pagkakaroon ng malalakas at magagaling na sundalo. Ito ay para sa epektibong kontrol sa mga rebelyon at pagsakop sa tabing-bansa. Dumaraan sa matinding pagsasanay ang mga sundalo ng may kaakibat namang responsibilidad sa lipunan. Ito ang nagbigay daan upang matawag ang hukbo nila bilang pinakamahusay na sandatahang lakas sa buong mundo.

Ang Sparta ay binubuo ng tatlong pangkat:

1. Helot - Sila ang mga katutubo ng Sparta na siyang tinaguriang pinakamababang uri sa lipunan. Karamihan sa kanila ay mga aliping tagabungkal ng lupa.

2. Perioeci - Sila ang malalayong tao na naghahanapbuhay bilang mangangalakal o artisano sa lipunan.

3. Dorian - Sila ang pinakamayaman at makapangyarihan sa lipunan na binubuo ng mga sundalo o mga taong nagtatrabaho sa gobyerno.

Uri ng tao sa Sparta;

             Barbaroi - galing sa salitang 'barbarians'. Sila ang mga taong hindi nagsasalita ng Greek at pakiramdam nila na mas nakatataas sila rito.

              Helot - ibig sabihin ay 'bihag'. sila ang mga alipin o bihag ng Sparta. Ang mga Laconian at Messenian ay mga halimbawa nito (ginawa nila silang helot).

              Perioeci - mga mangangalakal at artisano na nasa mga nayon. gaya ng helot ay hindi sila tinuturing bilang mamamayan.

yung natira ay mga aristokrata/ mamamayan/ sundalo

Read more on -Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Mapapalusog niya itu sa pamamagitan ng pagsisipag o pagsisikap ng bawat isa at dapat dim magkakaisa ang bawat mamayan sa ating bansa....Read More
3 more answers
answer: mga halimbawa ng kontemporaryong isyu: kahirapanhuman traffickingdrogaterorismokorupsyonalitan sa gobyernoanti - dengue vaccinepagtaas ng presyo ng mga bilihinkakulangan sa...Read More
1 more answers
Dahil kung hindi sila gagalang ay maari silang ipapatay o ipatapon sa ibang lugar ng hari. o kaya naman ay hindi sila bigyan ng hari ng kanilang mga pangangailangan...Read More
3 more answers
ang maharajah ay salitang sanskrit na nangangahulugan na “dakilang pinuno,” o “mataas na hari.” ang maharajah ay isang titulo na ibinibigay sa mga pinunong mas mataas sa rajah, gin...Read More
1 more answers