Anu-ano ang mga hakbang ng pandaigdigang organisasyon gaya ng United Nation upang mapanatili ang seguridad at kaayusan ng ibat ibang bansa?

Answers

you call a co_ work to see if they can come help you solve a problems

Sila ang nangunguna sa pagpapatupad ng mga patakaran at batas na makakatulong upang malutas ang climate change.

Sa ngayon, marami pa rin ang umiiral na mga pandaigdigan organisasyon at mga alyansa na tumutugon sa iba’t ibang aspekto ng pamamahala, gaya ng mga usaping pang-ekonomiya, militar, o geopolitical. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod:

 

1.    United Nations (UN)

2.    Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

3.    European Union (EU)

4.    North Atlantic Treaty Organization (NATO)

5.    World Trade Organization (WTO)

6.    World Bank (WB)

7.    Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

Oo ang United Kingdom of Great Britain at kasapi ng Pandaigdigang organisasyon, sila at meroong mataas na teknolohiya

Explanation:Isa ang untided kingdom sa nagtatag ng United Nations at bilang pribileheyo Ito at miyembrong permanente ng

Security Council.

Ang United Kingdom at may mataas na teknolohiya sa isang statistic, ang United Kingdom ay ika 25th na military power sa mundo.

Nakakatulong ang pagsapi ng isang bansa sa iba’t ibang pandaigdigang organisasyon dahil sa ang mga pang - internasyonal na samahan ay mahalagang aktor sa mga kritikal na yugto ng  pandaigdigang politika, na may kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapasya sa isang kaguluhan, pagpapanatili ng kapayapaan, pag-aaplay  ng parusa at iba pa. Tumutulong din sila sa pamamahala ng iba't ibang mga pangunahing pagmamalasakit, mula sa pandaigdigang patakaran sa kalusugan hanggang sa mga patakaran sa pananalapi sa buong mundo .

#BRAINLYFAST

Explanation:

ang united kingdom kase ay ang pinakamalaking parke sa atin

sa pag kakaalam ko ay hindi ata kasi park sya eh

answer:

1. Mali

2. tama

3. Tama

4. Tama

5. Mali

Ang mga pandaigdigang organisasyon o mga international organizations ay mga grupo na karaniwang tinatag dahil sa pagkakasundo ng mga bansa sa mundo. Karaniwang pumipirma sila sa isang treaty o kasunduan sa pagitan ng mga bansa. Ang mga pandaigdigang organisasyon ay sumusunod sa batas pang internasyonal at sila din ay may sariling legal na pagkakakilanlan. Karaniwang ang mga organisasyong ito ay may layuning resolbahin ang isang problema na nararanasan ng halos lahat ng mga bansa gaya ng kahirapan at ang laban ng climate change. Ilan sa mga halimbawa nito ang NATO, United Nations at ang World Health Organization.

Inter-governmental na pandaigdigang organisayon

Ito ay mga organisasyon na base sa treaty o kasunduan sa pagitan ng mga gobyerno ng mga miyembrong bansa. Karaniwang may tatlo o higit pa sa tatlong miyembrong bansa ito. Mayroon ding isang permanenteng secretariat na syang gumagawa sa mga gawain base sa kanilang layunin. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang NATO, UN at ang World Intellectual Property Organization.

 

International non-governmental na pandaigdigang organisayon

Ito ay mga organisasyon na may saklaw sa buong daigdig na hindi parte ng gobyerno. Maraming mga halimbawa ang kasama dito gaya ng Greenpeace, Habitat for Humanity at WWF.  

Multinational na pandaigdigang organisayon

Ito naman ay kadalasang tumutukoy sa mga negosyo na meron presensya o mga sangay sa iba't ibang mga bansa. Madami sa Pilipinas nito kagaya sa mga sangay ng mga call center at mga business process centers.  Ilan sa mga halimbawa nito ang Concentrix, JP Morgan, IBM at maging ang Microsoft.

Mga Organisasyong Pang Rehiyon

Meron ding mga organisasyon na pang rehiyon kagaya ng ASEAN, na ang mga miyembro ay limitado lamang sa mga bansa sa Asya. Kontrobersyal kung ito ay masasabing internasyonal na organisasyon dahil hindi naman pwedeng maging miyembro ang mga bansa na wala sa South East Asia. Isa pang halimbawa ay ang mga local na organisasyon din sa Europa na European Union.  

Para sa Dagdag kaalaman:

Benepisyo ng pagsama sama ng ASEAN:

International Organizations na tumutulong sa oras ng sakuna:

Keywords:   mga pandaigdigang organisasyon

Ang United Nations ay itinatag noong 1945 "upang mailigtas ang mga susunod na henerasyon mula sa salot ng digmaan" at ang isa sa mga pangunahing layunin nito ay upang mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ang Charter ng United Nations ay nagbibigay ng pangunahing responsibilidad sa Security Council para sa pagpapanatili ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ang layunin ng sistema ng United Nations ay upang maiwasan ang digmaan na mangyari, pagpapanumbalik ng seguridad, pagprotekta sa mga tao at pagsulong ng kaunlaran ng tao at pag-unlad ng lipunan.  

Ginagawa ito ng UN sa pamamagitan ng pagtatrabaho upang maiwasan ang kaguluhan; ang pagtulong sa mga partido sa kaguluhan ay gumawa ng kapayapaan; peacekeeping; at paglikha ng mga kundisyon upang payagan na magkaroon ng kapayapaan at umunlad.Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Adaptation is the process of being adapting or being adapted.Another meaning of this is: change or the process of change by which organisms or species becomes better suited to the...Read More
1 more answers
Explanation:Ang kultura o kalinangan sa pangkalahatan ay nangangahulugang aktibidad ng mga tao. Sa madaling sabi ito rin ay kaparaanan ng mga tao sa buhay. Iba't iba ang kahulugan...Read More
2 more answers
When quantity demand is Explanation:QD= Demand - {(intersection of those line) * prices}...Read More
2 more answers