Halimbawa ng Tula para sa lipunan. ​

Answers

ang sumeria ay hindi nagkaisa noong sinasalakay sila ng mga akkadiano kaya ang lungsod-estado na ito ay naging bahagi ng imperyong akkadiano. nilusob din ito ng mga elamita. sinasabing humina ang agrikultura kaya lumisan ang ibang tao. sa huli, naging bahagi ito ng imperyong babilonya.

answer:

austronesians na nanggaling sa iba't ibang bahagi ng asya.

TULA PARA SA LIPUNANLipunan

Ang lipunan ay tumutukoy sa mga tao na naninirahan ng magkakasama sa isang organisadong komunidad, na may mga batas, tradisyon at moralidad.

Ang Lipunan

Ang aking pamayanan, ay napakayaman

Hindi sa kayamanan, kundi sa kabutihan

Lahat ng tao ay nagtutulungan, nagdadamayan

Nagbibigayan, tungo sa aming kabutihan

Iba't iba man ang katayuan namin sa lipunan

Ang mga tao dito, hindi nagpapataasan

Ganito dapat sa lipunan, lahat ay nagkakaintindihan

Dahil ito ang magtutulak, ng pambansang kaayusan

#answerforTrees

#BrainlyOnlineLearning

#CarryOnLearning

#BrainlyHelpAndShareDo you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ayosin ang mga nasirang bahay o kaya tumayo ulit ng bagong buhay....Read More
1 more answers
-ang mga motibo ng eksplorasyon na ginawa ng mgaeuropeo ay ang asya ay isa nang kaakit akit na lugar para sa mga europeo.lalo na ang china sa taglay nitong kaunlaran at yaman. ang...Read More
1 more answers
answer:Doña Gliceria Legaspi Marella de Villavicencio, also known as Aling Eriang, is acknowledged as one of the famous Filipinos who gave her own wealth, time, knowledge and effor...Read More
2 more answers
Ang kultura ng singapore ay isang tanawan ng pangunahing chinese,indian,british, at malay kultura ,at ito ay isang (1) salamin ng kanyang kasaysayan imigrante.singapore ay isang ba...Read More
1 more answers