Bakit naging batayang sektor ng ating bansa ang agrikultura?

Answers

Naging batayang sektor ng ating Bansa ang agrikultura sa pamamagitan ng pagtaguyod nito sa malaking bahagi ng ekonomiya. Ang agrikultura ang may pinakamalaking tulong para tumaas ang ekonomiya ng ating Bansa. Halimbawa ang pagsasaka or paghahalaman, pagmimina at paggugubat. Kaya walang duda na ang agrikultura ay naging batayang sektor ng ating Bansa.

#StaySafeWithBrainly

#answerForTrees

Naging batayang sektor ng ating Bansa ang agrikultura dahil sa ang ating bansa ay likas na pinagpala. Napakayaman ng bansang Pilipinas sa likas na yaman. Malaki ang ambag ng likas na yaman sa ating bansa, nagbibigay ito ng kabuhayan sa iba at gumaganda ang ating ekonomiya dahil dito. Ang sektor ng agrkultura ay siyang may gawain sa pagsasaka at paghahayupan. Ang kanilang sinasaka ay nagpapakain sa milyon - milyong Pilipino.

Answenaging batayan ng sektor ang ating agrikutura dahil dito nila kinikuha ang ating/kanilang pangangailan

Explanation:Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang kalakalan ay nakatulong ng husto sa atin noon paman dahil dito nabubuhay ang mga sinaunang tao ,dito nila nahubog ang kanilang mga kakayahan sa mga paggawa ng mga bagay na ipan...Read More
1 more answers
Ang tawag sa paniniwala sa maraming diyos at kabanalan sa daigdig ay politeismo...Read More
1 more answers
isinulat ni emilio jacinto ang kartilya ng katipunan. mga aral ng katipunan ng mga anak ng bayan 1. ang kabuhayang hindî ginugugol sa isáng malakí at banál na kadahilanan ay kahoy...Read More
3 more answers
Ang kontinenteng asya (asia) ay ang pinakamalaki at ang pinakamataong kontinente sa mundo. ito ay makikita sa gawing silangan at hilagang bahagi ng mundo at pinaliligiran din ito n...Read More
1 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers