Ano ang pangarap ng mga magkakapatid at paano nila ito pinaghandaan​

Answers

answer:

hindi ko alam

Explanation:

Netherlands, portugal, spain and great britain
Ang repormasyon ay nagtuturo sa atin nang mga impormasyon

answer:

mga barbaro

explanation:Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Naapektuhan nito ang aking mga gawi, sapagkat ang mga balita ay nagbibigay sa akin ng mga iba't-ibang kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay at pangyayari sa aking palibot....Read More
3 more answers
May malalaking pag kakaiba sa elebasyon ng lupa at dalas ng pag ulan ay nagdudulot ng mga uri ng klima at ekolohiya sa ibat-ibang bahagi ng rehiyon... pabago-bago ang panahon sa re...Read More
2 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
answer:Ang arsobispo ay isang miyembro ng kaparian na may mas mataas na ranggo at katungkulan kaysa mga regular na obispo.Karaniwang siya ang namumuno sa isang mahalaga o pangunahi...Read More
3 more answers
The Philippines was colonized by the Spaniards when the KKK as a socialorganization was created and Kartilya as its code of conduct was written. The countrywas governed by the Span...Read More
2 more answers
ang diyos ng aztec ay sina tialoc diyos ng ulan,quetzaicoatl diyos ng hangin at ang panghuli ay si huitzilopochtli ang diyos ng araw....Read More
1 more answers