Ano ibigsabihin ng sektor

Answers

Isang bansa na nakabatay sa samahang pampulitika

answer

8.a

9.d

10.a

11.a

12.a

answer:

Laro ay ang pangunahing ginagawa ng mga bata sa kanilang murang edad

answer:

gawain ng mga batang mura pa ang edad:))

part or parte

Explanation:

Kung ano ang nakapaloob

Sektor

Ang salitang sektor ay tumutukoy sa bahagi ng ekonomiya na mayroong mga partikular na gampanin, trabaho o gawain.

Ang sektor ay tumutukoy din sa sosyolohikal, politikal at ekonomikal na pagkakahati o pagkaka hiwalay ng isang lipunan.

#answerforTrees

#BrainlyOnlineLearning

#CarryOnLearningDo you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer: nglalarawan ito sa lipunan dahil tayo ay mga mamamayang pilipino...Read More
3 more answers
answer: ramon magsaysay, president of the philippines from 30 december 1953 – 17 march 1957explanation: the *administrative order no. 142/republic act. no. 1292* was signed on sept...Read More
1 more answers
Paunlarin ang lokal na teknolohiya at iangkop ang teknolohiya mula sa labas ng bansa at gamitin ito hanggang sa antas na pang komersiyo at pakikipag-ugnayan ng pribado at pampublik...Read More
1 more answers
Nakakatulong ang nation-state sa paglakas ng europe dahil sa nation-state nagsimula ang burukrasya kung saan nangongolekta ng buwis at nagpapatupad ng batas. dahil may pera na sila...Read More
3 more answers