Sa kasalukuyang panahon may mga monghe pa bang natatawag?ano Ang pagkakatulad ng mga Ito?Talakaying maigi.

Answers

meron paren monghe

Explanation:

Parehas paren sila katulad ng datiDo you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Inakala ng mga taga-India na Mongol si Babur kaya tinawag siyang Mogul.Noong 1556 nagsimulang manlupig si Akbar,apo ni Babur,Pinalawak niya ang pamamahala patungong Silangan....Read More
3 more answers
ang maharajah ay salitang sanskrit na nangangahulugan na “dakilang pinuno,” o “mataas na hari.” ang maharajah ay isang titulo na ibinibigay sa mga pinunong mas mataas sa rajah, gin...Read More
1 more answers
1. Lalaki't babae2. Paru-paro't bulaklak3. kumakanta't sumasayaw4/ sipa't yoyo5. bumasa't sumulat...Read More
1 more answers